W piątek podrożały wszystkie prezentowane poniżej kontrakty zbożowe na światowych giełdach. Podobnie jak w czwartek na uwagę zasługuje amerykańska kukurydza, której cena ponownie wzrosła- tym razem o 1,0 proc. do 145,6 USD/t- wyznaczając kolejne maksimum cenowe w obecnej fali wzrostowej i jest najdroższa od końca czerwca 2016 r. Rekordowa produkcja w obecnym sezonie w USA (385 mln t wg USDA) i na świecie (1038 mln t, USDA) nie przeszkadza wzrostom cen i wyznaczaniu nowych lokalnych szczytów notowań.

Kluczowym momentem dla notowań kukurydzy było pokonanie kilka dni temu poziomu 138-140 USD/t. W 2015 i w pierwszej połowie 2016 r. był to rejon wsparcia (po kilkukrotnym spadku ceny do tego poziomu następowały większe lub mniejsze wzrosty). Latem ub.r. nastąpiło przełamanie wspomnianego wsparcia i cena spadła aż do 118,7 USD/t w dniu 31 sierpnia 2016 wyznaczając 6-cio letni dołek notowań. Następnie ceny od września zaczęły rosnąć, ale w okresie październik- grudzień miały trudności z powrotem powyżej wspomnianego poziomu 138-140 USD/t, który w tym czasie stanowił z kolei silny opór.

Co stoi za poprawą notowań kukurydzy w USA? Przede wszystkim rynek ropy i wysokie tempo eksportu. Przypomnę, że ok 40 proc. kukurydzy w USA przerabiane jest na bioetanol. Silnie drożejąca ropa (w ciągu ostatniego roku prawie podwoiła cenę) spowodowała wzrost atrakcyjności produkcji bioetanolu z kukurydzy, co widać po rekordowym tempie przerobu w USA (o rynku ropy i jego wpływie na surowce rolne pisałem więcej na początku stycznia analizując rynek rzepaku - Cena rzepaku otarła się o szczyt notowań. Rynek ropy wspiera ceny oleistych). Niskie ceny amerykańskiej kukurydzy zaowocowały również silnym wzrostem eksportu. Obecne tempo eksportu jest ok. 80 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego sezonu. W sumie od 6- letniego dołka 31 sierpnia 2016 r. do ostatniego piątku cena kukurydzy na giełdzie CBOT w Chicago wzrosła już o prawie 23 proc.

Pokonanie w minionym tygodniu (wzrost ceny o 3,1 proc.) ważnego oporu otwiera drogę do dalszych wzrostów cen amerykańskiej kukurydzy, a co za tym idzie i europejskiej. Zresztą cena kukurydzy na MATIF w ostatnim półroczu zachowywała się znacznie lepiej niż za oceanem. Co prawda latem i wczesną jesienią jej cena również spadała pod naporem prognoz rekordowych zbiorów na świecie, ale nie doszło tak jak w przypadku giełdy w Chicago do wyznaczenia nowych wieloletnich minimów cenowych. Co więcej nawet się do nich nie zbliżyła. Dołek bessy był we wrześniu 2014 r. (131,25 euro/t), natomiast w lutym 2016 r. spadki zakończyły się na poziomie 144,25 euro/t. Natomiast na początku października ub.r. cena tylko na chwilę spadła poniżej 160 euro/t wyznaczając minimum 12 października na poziomie 157,5 euro/t. W piątek po wzroście o 0,3 proc. osiągnęła poziom 170,0 euro/t., a przez cały tydzień podrożała o 1,5 proc.

Za wyższymi cenami kukurydzy na giełdzie w Paryżu w ostatnich dwóch latach stoją słabe zbiory w Unii Europejskiej. Wspomniany dołek bessy we wrześniu 2014 r. to również sezon rekordowej historycznie produkcji kukurydzy w UE na poziomie 76 mln t (USDA). Kolejne dwa sezony to silny spadek zbiorów (58,5 mln t w 2015/16 i 60,7 mln t w obecnym sezonie). Unia zawsze była i jest importerem netto kukurydzy. Nawet we wspomnianym rekordowym sezonie zbiorów 2014/15 import netto wyniósł 4,9 mln t (import 8,9 mln t i eksport 4 mln t, USDA). W obecnym sezonie prognozy USDA przewidują import netto przez Unię w wysokości 11,1 mln t (import 13,1 mln t i eksport 2 mln t) i spadek zapasów na koniec sezonu do 5 mln t (9,7 mln t w 2014/15).

Dla tego kukurydza w UE i w Polsce była i jest droga (oczywiście w relacji do amerykańskiej), a wybicie ceny w górę na giełdzie w Chicago (pod warunkiem, że się utrzyma w kolejnych dniach) powinno się przełożyć na wzrost notowań na MATIF i w Polsce. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu zasięg możliwego wzrostu notowań na MATIF to minimum 185-195 euro/t. Jest to rejon silnego oporu- od kwietnia 2014 r. do czerwca 2016 r. były trzy nieudane próby jego pokonania. Prawdopodobnie zbliżająca się obecnie czwarta próba może będzie skuteczna. Inwestorzy na MATIF są raczej nastawieni prowzrostowo o czy świadczą ceny kontraktów na kukurydzę (ze starych zbiorów) z dostawą w sierpniu. W piątek były one wyceniane o 6 euro/t wyżej (o 3,5 proc.) i kosztowały 176,0 euro/t.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (169,75 euro/t- 741 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,12 proc. (157,35 USD/t- 645 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,29 proc. (170,00 euro/t- 742 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,96 proc. (145,57 USD/t- 597 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10