Jak informuje dziennik, w drugiej połowie grudnia 2011 r. średnia cena rynkowa tuczników w Polsce sięgnęła 165,73 euro za 100 kg i przekroczyła średnią cenę unijną o ponad 5 euro. Była też o 23 proc. wyższa niż przed rokiem. Pogłowie trzody chlewnej jest najniższe od kilkudziesięciu lat i to ma być powodem wzrostu cen mięsa.

Z kolei ekonomiści cytowani przez Agencję Rynku Rolnego prognozują, że w marcu 2012 r. żywiec wieprzowy może kosztować 23 - 30 proc. więcej niż przed rokiem. Jak ocenia gazeta, w ślad za drogim surowcem będą rosły ceny detaliczne wieprzowiny. BGŻ szacuje, że w czerwcu 2012 r. mięso, głównie za sprawą wieprzowiny, może być o 6 - 8 proc. droższe niż rok wcześniej.