Na podstawie tych szacunków można oczekiwać, że relacja ceny żywca do ceny odpowiedniej mieszanki paszowej ukształtowała się mniej więcej na poziomie 3,60 - 3,70 przy przeciętnej relacji w czerwcu w latach 2006 - 2010 na poziomie 4,21. Oznacza to, że dziś za kilogram sprzedanego żywca (po cenach netto) producent może kupić około 3,6-3,7 kg paszy podczas, gdy normalnie w czerwcu można było kupić około 4,2 kg paszy.

Nawet jeżeli cena za żywiec wzrośnie to nadal produkcja trzody chlewnej będzie na niskim poziomie opłacalności.