Ostatni tydzień przyniósł silną podwyżkę notowań cukru na giełdach – informuje FAMMU/FAPA.

W drugiej połowie czerwca 2012 r. za tonę cukru białego w Londynie trzeba było zapłacić 614,6 USD (więcej o 8 proc.), a za cukier surowy w Nowym Jorku 479,3 USD/t (wzrost o 9 proc.).

W ujęciu miesięcznym cukier był droższy odpowiednio o 12 i 11 proc.

W skali roku spadki wyniosły zaś 17 i 20 proc.

Ostatnie podwyżki to przede wszystkim skutek opóźnień zbiorów i załadunku statków w Brazylii, które spowodowane są ulewnymi deszczami. Bardzo wysoka jest także premia cukru białego, co może świadczyć o silnym popycie na biały cukier.

Światowy bilans cukru, który charakteryzuje się nadwyżką produkcji nad konsumpcją, przemawia za obniżką cen, ale problemy zaopatrzeniowe w Brazylii, która jest największym na świecie eksporterem cukru, mogą w krótkim terminie wpłynąć prowzrostowo na ceny.