Zgodnie z aktualną prognozą duńskiego centrum badań rolniczych (Salih), największe gospodarstwa mogą w br. osiągnąć łączny przychód 5 mld koron duńskich (1 korona duńska = 0,5750 zł, NBP 2017-09-15).

W 2016 r. na skutek sytuacji na głównych światowych rynkach rolniczych straty w tych gospodarstwach wyniosły 1,6 mld koron duńskich).

Odwrócenie niekorzystnego trendu w br. wynika przed wszystkim z wyższych cen mleka i żywca wieprzowego oraz stosunkowo dobrych zbiorów zbóż.

Do poprawy wyników ekonomicznych duńskich rolników przyczyniło się również przyjęcie na początku 2016 r. przez rząd duński pakietu rolnego.

W celu dalszej poprawy sytuacji gospodarczej Salih doradza rolnikom zmniejszenie zadłużenia.