Duża podaż cukru na rynku krajowym skutkuje spadkiem cen. W lutym br. średnia cena zbytu cukru w workach 50 kg wyniosła 2,44 zł/kg i była o 4 proc. niższa niż w styczniu oraz o 25 proc. niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wyniosła 2,33 zł/kg i była o 1,3 proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 30 proc. niższa niż w lutym 2013 r. - informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w comiesięcznym raporcie.

W handlu detalicznym ceny cukru spadły o 4 proc. w porównaniu z cenami ze stycznia br. oraz były o 23 proc. niższe niż przed rokiem.

Według danych Agencji Rynku Rolnego, w kampanii 2013/2014 produkcja cukru wyniosła 1 mln 761 tys. ton i była o 355 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej oraz od zapotrzebowania runku wewnętrznego wynoszącego 1 mln 630 tys. ton.

W sezonie 2014/2015 produkcja cukru w Polsce może wynieść 1,8 mln ton. Duży spadek cen zbytu przy stabilnych cenach skupu surowca będzie miał negatywny wpływ na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego, który w latach 2009-2013 osiągał rekordowe zyski - tłumaczy ekspert Instytutu Piotr Szajner. W 2014 r. pierwszy raz od kilku lat rentowność przemysłu cukrowniczego może być porównywalna z przeciętnymi wynikami osiąganymi w całym przemyśle spożywczym (4 proc.).

Nadwyżki cukru są eksportowane. W styczniu 2014 r. wywóz cukru wyniósł ok. 34 tys. ton. Sprzedawano go przede wszystkim na rynku unijnym (30 tys. ton), w tym do Niemiec (8,5 tys. ton) oraz na Słowację, Litwę, Węgry i do Czech (po ok. 1 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnie ceny ok. 800 euro za tonę. Spośród krajów pozaunijnych największe ilości cukru sprzedano do Izraela (3 tys. ton), Egiptu (4 tys. ton) i Libanu (1 tys. ton). Jednak uzyskane tam ceny transakcyjne były znacznie niższe od unijnych(ok. 333 euro za tonę).

W marcu 2014 r. cukier surowy na giełdach światowych kosztował ok. 380 USD za tonę, a biały - 460 USD/ tonę. Duża podaż cukru na świecie powoduje, że do końca 2014 r. można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen - ocenił Szajner. Kontrakty terminowe wskazują, że ceny cukru białego będą wynosiły ok. 500 dolarów za tonę, a cukru surowego 400 USD/tonę. Przewidywany poziom cen nie zadowala unijnych producentów i eksporterów, gdyż w sprzedaży na rynku unijnym, gdzie obowiązują kwoty produkcyjne, ceny sięgają 700-800 euro za tonę.

IERiGŻ ocenia, że w sezonie 2014/2015 można spodziewać się jeszcze wyższej produkcji cukru w naszym kraju, na poziomie ok. 1,8 mln ton. Warunkiem jest uzyskanie tzw. plonu technologicznego cukru, gdy plony korzeni wyniosą ok. 60 ton/ha, a zawartość sacharozy będzie na standardowym poziomie 16 proc. W tym roku powierzchnia uprawy buraka cukrowego wzrosła o 2,7 proc. do ok. 190 tys. hektarów.