Kolejny tydzień na wartości traciły zboża, szczególnie na giełdzie w Paryżu. Przez pięć dni ubiegłego tygodnia pszenica na MATIF potaniała aż 4,6 proc., a kukurydza 2,9 proc. Pszenica na CBOT obniżyła się o 2,6 proc. i kukurydza o 1,7 proc.

Piątkowy spadek ceny pszenicy na giełdzie w Paryżu był ósmym dniem spadku z rzędu, a cena znalazła się na poziomie najniższym od początku września ub.r.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,57 proc. (156,25 euro/t- 690 zł/t).
Wykres 1


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,27 proc. (171,50 USD/t- 676 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,31 proc. (150,50 euro/t- 664 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,75 proc. (143,99 USD/t- 568 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10