Okres maj-czerwiec na półkuli północnej to często newralgiczny czas decydujący o przyszłych zbiorach. W tym roku pogoda nie rozpieszcza i z każdym tygodniem rosną obawy o poziom tegorocznych zbiorów zbóż i oleistych. Jeszcze na początku maja br. surowce rolne notowały kilku-, kilkunastomiesięczne, a w przypadku soi ponad dziesięcioletnie minima cenowe. Sytuacja odwróciła się z końcem pierwszej dekady maja, padające obficie deszcze w pasie upraw kukurydzy i soi w USA opóźniały czy wręcz uniemożliwiały przeprowadzenie terminowych siewów. Opóźnienia siewu rosły i ceny - głównie w USA - również rosły. W ciągu miesiąca kukurydza i pszenica na giełdzie w Chicago podrożały o ponad 20 proc., a na dzień 2 czerwca obsiano zaledwie 67 proc. planowanej powierzchni kukurydzy przy średniej pięcioletniej 96 proc. Jest to najgorszy wynik w historii raportowania, a przy okazji jest to też koniec agrotechnicznego terminu siewu kukurydzy. Na soi również występuje duże opóźnienie siewu. Do 2 czerwca obsiano zaledwie 39 proc. powierzchni przy średniej pięcioletniej dla tej daty wynoszącej 79 proc. W USA siewy opóźniają deszcze, a m.in. w Kanadzie, Australii i Rosji rośnie zagrożenie suszą. Zaprezentowane poniżej prognozy produkcji (majowe raporty) za miesiąc mogą być bardzo uszczuplone.

W okresie 10 maja-07 czerwca br. pszenica na paryskiej giełdzie MATIF potaniała o 2,2 proc., do 179,00 euro/t - 765 zł/t, a od początku roku notowania spadły o 11,9 proc. Spadek ceny pszenicy wynikał z wygaśnięcia notowań serii majowej kontraktu (10 maja - cena 183 euro/t) i zastąpienia jej kolejną najbliższą serią wrześniową, która obejmuje już nowe zbiory i jej notowania 10 maja były aż o 14 euro/t niższe od majowej serii (o 7,7 proc. - 169 euro/t). Cena pszenicy na giełdzie w Chicago przez ostatni miesiąc podniosła się o 20,4 proc., do 185,37 USD/t (704 zł/t), a od początku roku wzrost wynosi 0,2 proc. Na początku czerwca notowania wyznaczyły najwyższe notowanie od połowy lutego 2019 r. (190,97 USD/t).

W opublikowanym 30 maja br. raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje światowe zbiory zbóż w sezonie 2019/20 na poziomie 2177 mln t (o 39 mln t więcej niż w sezonie 2018/19). Zapasy końcowe mają spaść o 15 mln t, do 602 mln t. Globalne zbiory pszenicy mają wynieść 766 mln t wobec 733 mln t przed rokiem, natomiast zapasy końcowe powinny wzrosnąć o 13 mln t, do 276 mln t. Wśród głównych producentów i eksporterów oczekiwany jest wzrost produkcji w Rosji - o 7,8 mln t, do 79,5 mln t; na Ukrainie - o 2,4 mln t, do 27,5 mln t; w Kanadzie - o 1,8 mln t, do 33,6 mln t; w Australii - o 5,6 mln t, do 22,9 mln t i w Unii Europejskiej - o 12,0 mln t, do 149,8 mln t. W USA produkcja powinna być niższa o 1 mln t i wynieść 50,3 mln t.

Komisja Europejska (KE) w raporcie z 24 maja br. prognozuje produkcję pszenicy miękkiej w Unii na poziomie 144,9 mln t, tj. o 15,3 mln t więcej niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji - o 3,9 mln t, do 37,9 mln t; w Niemczech - o 3,1 mln t, do 23,2 mln t; w Wielkiej Brytanii - o 1,4 mln t, do 15,4 mln t i w Polsce - o 1,5 mln t, do 11,3 mln t.

Cena kukurydzy na giełdzie w Paryżu w omawianym okresie wzrosła o 7,2 proc. do 175,25 euro/t - 749 zł/t, a od początku roku obniżyła się o 1,8 proc. W ostatnim miesiącu notowania kukurydzy powróciły do fali wzrostowej i są najwyższe od połowy lutego br. Kukurydza na giełdzie CBoT podrożała przez ostatni miesiąc o 21,4 proc., do 163,67 USD/t (621 zł/t). Od początku br. cena wzrosła o 10,9 proc. Cena amerykańskiej kukurydzy jest na poziomach najwyższych od trzech lat.

Według majowego raportu IGC światowa produkcja kukurydzy w sezonie 2019/20 powinna wynieść 1118 mln t wobec 1126 mln t w sezonie poprzednim. Zapasy końcowe mają spaść z 317 mln t do 284 mln t. Wśród głównych producentów i eksporterów oczekiwany jest wzrost produkcji w Brazylii - o 1,5 mln t, do 98,5 mln t. Natomiast spadek zbiorów powinien wystąpić w Argentynie - o 3,2 mln t, do 52,8 mln t; w USA - o 3,9 mln t, do 362,4 mln t oraz na Ukrainie - o 4,8 mln t, do 31,0 mln t. W Unii Europejskiej oczekiwany jest spadek produkcji o 2,1 mln t, do 64,4 mln t. Według ostatniego raportu KE produkcja kukurydzy w UE ma spaść z 69,3 mln t, do 68,5 mln t. Wśród dwóch największych unijnych producentów zbiory w Rumunii mają być niższe o 3,3 mln t i wynieść 15,5 mln t, natomiast we Francji mają wzrosnąć o 0,7 mln t, do 13,5 mln t. W Polsce produkcja kukurydzy powinna wzrosnąć o 0,3 mln t, do 4,2 mln t.

Przez ostatni miesiąc cena rzepaku na MATIF wzrosła o 1,7 proc. i wyniosła 367,0 euro/t (1569 zł/t), a od początku roku podniosła się o 0,7 proc. Kanadyjska canola przez ostatni miesiąc podrożała o 4,1 proc., do 453,00 CAD/t (1287 zł/t), a w br. spadek wynosi 4,2 proc. Notowania amerykańskiej soi na giełdzie w Chicago wzrosły w tym czasie o 7,4 proc. do 314,61 USD/t (1194 zł/t), natomiast od początku roku cena obniżyła się o 3,0 proc.

W majowym raporcie IGC prognozuje globalną produkcję soi w 2019/20 na poziomie 358 mln t wobec 363 mln t w poprzednim sezonie. Zapasy końcowe mają spaść o 1 mln t, do 53 mln t. Wśród trzech głównych producentów i eksporterów soi oczekiwany jest wzrost zbiorów w Brazylii - o 4 mln t, do 120,0 mln t. Natomiast spadek ma wystąpić w USA - o 7,7 mln t, do 114,0 mln t i w Argentynie o 0,9 mln t, do 55,0 mln t.

KE w majowym raporcie prognozuje produkcję rzepaku na poziomie 18,7 mln t wobec 20,0 mln t w roku poprzednim. Jeżeli prognoza się sprawdzi, będą to najniższe zbiory w UE od 2007 r. Wśród największych unijnych producentów prognozowany jest spadek produkcji we Francji - o 0,6 mln t, do 4,3 mln t; w Niemczech - o 0,6 mln t, do 3,1 mln t; w Rumunii - o 0,4 mln t, do 1,2 mln t. Wzrost produkcji oczekiwany jest w Polsce - o 0,2 mln t, do 2,4 mln t.