Podobnie jak przed tygodniem głównie niesprzyjająca pogoda (m.in. zimno w USA i części Europy oraz sucho w Brazylii) pozytywnie oddziaływała na notowania zbóż na światowych giełdach. Wszystkie cztery prezentowane poniżej kontrakty zbożowe po solidnych wzrostach notowań osiągnęły w minionym tygodniu najwyższe ceny od 8-9 lat.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju w piątek podrożała o 2,6 proc. i kosztowała 257,75 euro/t (1177 zł/t) i jest o 31,7 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 9,1 proc. Osiągnięta w piątek cena jest najwyższa od 17 grudnia 2012 r. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek podniosła się o 1,9 proc. i wyniosła 241,25 euro/t (1101 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 46,0 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 4,8 proc. Osiągnięta w piątek cena jest najwyższa od 23 stycznia 2013 r.

Pszenica na CBOT w kontrakcie majowym w piątek podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 272,82 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 40,2 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 4,5 proc. Piątkowa cena pszenicy jest najwyższa od 08 lutego 2013 r. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 5,4 proc. i wyniosła 291,33 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 137,6 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły aż o 12,9 proc. Osiągnięta w piątek cena jest najwyższa od 06 grudnia 2012 r.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 2,59 proc. (257,75 euro/t - 1177 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,86 proc. (272,82 USD/t - 1030 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 1,90 proc. (241,25 euro/t - 1101 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 5,41 proc. (291,33 USD/t - 1100 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10