W sposób znaczący zmniejszyła się natomiast sprzedaż wewnątrzunijna. Ze względu na większą produkcję w większości krajów Unii wyniosła ona 95 tys. t i była o 13,7 proc. niższa niż rok wcześniej. Najbardziej, biorąc pod uwagę wolumen, import jabłek zmniejszyły Niemcy - ukształtował się on na poziomie 287 tys. t i był o 26,7 proc. niższy niż przed rokiem.

Mimo wzrostu wolumenu, wartość unijnego eksportu jabłek obniżyła się o 14 proc. rok do roku (897 mln euro), co było skutkiem niższych cen. Średnia cena kilograma jabłek w unijnym eksporcie w okresie VII - XII 2014 r. wyniosła 0,56 euro/kg i była o 14,5 proc. niższa niż przed rokiem.

Największy wolumenowo wzrost eksportu spośród krajów UE odnotowano w przypadku Włoch. Z danych Eurostatu wynika, że kraj ten okresie VII-XII 2014 wyeksportował 461 tys. t tych owoców, tj. o 28,2 proc. więcej niż przed rokiem. Gdyby dynamika wzrostu eksportu utrzymała się w kolejnych miesiącach, Włochy mają szansę stać się największym eksporterem jabłek na świecie w sezonie 2014/2015. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę sezonu znaczny wzrost wolumenu sprzedaży zanotowała Litwa oraz Austria - odpowiednio o 132 i 22 proc. do 67 i 41 tys. t. W przypadku Litwy, był to w dużej mierze reeksport jabłek, głównie na Białoruś.

Polska charakteryzowała się największym wolumenowo spadkiem eksportu jabłek spośród wszystkich państw Wspólnoty. Dane statystyki unijnej wykazują, że w trzecim i czwartym kwartale 2014 roku łączna sprzedaż zagraniczna jabłek z Polski zmalała o 18 proc. (-55 tys. t) rok do roku i wyniosła 252 tys. t. Drugim, co do wielkości obniżki eksportu krajem Unii była Holandia, ze spadkiem w stosunku do drugiego półrocza 2013 r. na poziomie 46,8 tys. t.

Kierunkami, które zyskały na znaczeniu eksportowym Unii były przede wszystkim kraje Europy Wschodniej, Północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Największy wolumen wzrostu w drugiej połowie 2014 r. odnotowała Białoruś. Sprzedaż do tego kraju wyniosła 124 tys. t i była o 199 proc. większa w relacji do roku poprzedniego. Za wzrost sprzedaży do tego kraju w dużej mierze odpowiadała Polska, która zwiększyła dostawy na ten rynek o 32 tys. t (39 proc. udziału we wzroście eksportu do tego kraju). Eksport do Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w analogicznym okresie wzrósł o odpowiednio 150 i 98 proc. do 94 i 44 tys. t. W największy udział w zwiększeniu dostaw na te rynki miały Włochy - 67 proc. Udział Polski we wzroście wyniósł tylko 6,6 proc.. Znaczny wzrost wywozu jabłek odnotowano również w przypadku Algierii oraz Arabii Saudyjskiej - odpowiednio 37 i 80 proc. do 59 i 42 tys. t. Zwiększenie dostaw na te rynki było możliwe dzięki większej sprzedaży ze strony Włoch oraz Francji, które łącznie odpowiadały za 89 proc. wzrostu eksportu, przy marginalnym udziale Polski (0,3 proc.).