W trakcie obowiązywania okresu próbnego można spodziewać się wzmożonej kontroli przez służbę kanadyjską (CFIA), również w zakresie bezpieczeństwa żywności. Kanadyjski system kontroli importu przewiduje pobranie prób w celu przeprowadzenia badania na pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych/żywności w punkcie wwozu, przed ich dystrybucją na terenie Kanady.


Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przesyłki jabłek do Kanady spełniały również wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dlatego zalecane jest, aby wszystkie przesyłki jabłek, przed wysłaniem na rynek kanadyjski, zostały przebadane pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, w celu sprawdzenia spełniania wymagań Kanady dotyczących bezpieczeństwa żywności. Uzyskanie pewności, że przesyłka spełnia normy kanadyjskie dotyczące pozostałości środków ochrony roślin w przesyłkach jabłek wywożonych do Kanady leży w bezpośrednim interesie eksporterów. Badania w tym zakresie mogą prowadzić akredytowane laboratoria w Polsce.


Dodatkowym wymaganiem handlowym strony kanadyjskiej jest obowiązek woskowania (przy użyciu przebadanych substancji) owoców jabłek przeznaczonych na ten rynek. Warunki woskowania powinny uzgodnić między sobą zainteresowane strony.


źródło: PIORiN