Francuska firma analityczna Tallage opublikowała lutowy numer raportu „Stratégie grains". Duża zmiana wobec edycji styczniowej dotyczyła zwiększenia prognozy eksportu pszenicy z UE w sezonie 2014/15, co przełożyło się na mniejszą prognozę zapasów początkowych w sezonie 2015/16.

W styczniu eksperci Tallage prognozowali, że eksport pszenicy zwyczajnej z UE-28 w bieżącym sezonie wyniesie 29,3 mln t. Obecnie mówi się o eksporcie w rekordowej ilości 32,5 mln t, bijącej poprzedni rekord z sezonu 2013/14 aż o 3,3 mln t (11 proc.). Gdyby ta prognoza sprawdziła się, UE stałaby się największym na świecie eksporterem tego zboża, wyprzedzając wyraźnie wieloletniego lidera Stany Zjednoczone. Zwiększenie tej prognozy wiązało się z wprowadzonymi ostatnio znacznym ograniczeniem eksportu z Rosji, dobrowolnymi limitami na eksport ziarna jakości konsumpcyjnej z Ukrainy oraz osłabieniem się euro wobec dolara amerykańskiego. Wszystko to spowodowało, że na przełomie roku perspektywy unijnego eksportu (i tak oczekiwanego już wcześniej na wysokim poziomie) poprawiły się jeszcze bardziej. Potwierdziły to dane Komisji Europejskiej. W ostatnim tygodniu stycznia wydano licencje na eksport imponującej ilości pszenicy 1,67 mln t (przy przeciętnym tygodniowym tempie 0,58 mln t). Od początku bieżącego sezonu do dnia 10.02.2015 r. wydano pozwolenia na wywóz łącznie 19,0 mln t ziarna tego rodzaju, tj. o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o zbliżający się sezon 2015/16, to wszystkie prognozy mają jeszcze bardzo wstępny charakter i w najbliższych miesiącach mogą się znacznie zmieniać. Obecnie Tallage prognozuje produkcję pszenicy zwyczajnej w UE-28 w 2015 r. na poziomie 140,4 mln t, czyli o 7,8 mln t (5,3 proc.) mniejszym niż w rekordowym roku 2014. Największe bezwzględne spadki produkcji mają dotyczyć Niemiec (-1,9 mln t) oraz Wielkiej Brytanii (-1,5 mln t). Duże spadki spodziewane są również we wschodnich krajach UE - w Polsce o 0,9 mln t, a w Rumunii, na Węgrzech i w Czechach po 0,6-0,8 mln t.

Zapasy początkowe w UE mają być jednak o 3,7 mln t większe, co złagodzi nieco skutki spadku produkcji. Zużycie ma z kolei zmniejszyć się o 1,7 mln t do 113,7 mln t, a eksport o 3,1 mln t do 29,4 mln t. Przy oczekiwanym nieco mniejszym imporcie, zapasy na koniec sezonu 2014/15 oraz 2015/16 prognozowane są na bardzo zbliżonym poziomie i wynosić będą około 14,2 mln t. Oznacza to, że mimo niższej produkcji, sytuacja bilansu podaży i popytu dla unijnego rynku pszenicy może w przyszłym sezonie być zbliżona do tej obserwowanej w sezonie bieżącym. Oczywiście jeszcze raz to podkreślmy, wszystkie prognozy dotyczące sezonu 2015/16 są prognozami obarczonymi dużą niepewnością.