Zdaniem Schabera, działania przewidziane w programie pomocowym nie pozwalają na wprowadzenie bardzo potrzebnych zmian w sektorze mleka.

W programie na zmniejszenie produkcji mleka przewidziane jest 150 mln euro, co według EMB w nasilonym kryzysie jest kwotą niewystarczającą.

Czas na redukcję, w którym producenci otrzymają rekompensaty finansowe produkcji mleka, przewidywany na 3 miesiące, jest zbyt krótki. W związku z tym istnieje duże ryzyko, że osiągnięte redukcje będą neutralizowane przez zwiększenie produkcji przez innych producentów mleka.

Kwota 14 eurocentów płacona za każdy litr mleka nie jest wystarczającym bodźcem do zmniejszenia produkcji.