W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził, że żywność, którą dostarczają europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze, należy do najbezpieczniejszych na świecie.

Ze sprawozdania wynika, że w ponad 97 proc. próbek żywności ocenionych przez EFSAznaleziono pozostałości pestycydów mieszczące się w limitach zdefiniowanych w prawie, dlatego też ich spożycie jest w pełni bezpieczne. W niemal 55 proc. nie znaleziono żadnychśladów tych substancji chemicznych.

Wyniki te są częścią sprawozdania rocznego EFSA z 2013 r. dot. pozostałości pestycydów w żywności.

Przebadano niemal 81 000 próbek żywności z 27 państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Według tego samego sprawozdania wyższy 
poziom pozostałości, przekraczający najwyższy dopuszczaln ypoziom, wykryto w produktach importowanych do UE spoza niej.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca  stwierdził,że wyniki pokazują, że rolnicy i spółdzielnie rolnicze
w dalszym ciągu dostarczają europejskim konsumentom żywność bezpieczną i wysokiej
jakości. Zagwarantowanie zdrowej i zrównoważonej żywności wysokiej jakości ponad 500 mln europejskich konsumentów leży w ich interesie.

Środki ochrony roślin umożliwiają rolnikom uprawę roślin zdrowych, opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia oraz zrównoważonych pod względem środowiska.