Najniższy wzrost ceny koszyka produktów

Między pierwszym kwartałem 2022 r., a I kwartałem 2023 r. średnia cena produktów rolnych w UE ogółem wzrosła w przypadku tego samego koszyka produktów o 17 proc. Oznaczało to jednak niższą dynamikę wzrostu (+26 proc) w porównaniu z tempem zmian z poprzedniego okresu między IV kw. 2021 r. a IV kw. 2022 r.

W ramach koszyka produktów szczególnie silnie wzrosły ceny jaj (średnio +60 proc. w całej UE), ryżu (+51% proc.), oliwek i wieprzowiny (po +49 proc.). Ogólny wzrost cen jaj w UE odzwierciedlał nie tylko niedobory zboża paszowego i zmniejszony eksport zboża z Ukrainy, ale także wybuch grypy ptaków w Belgii i Holandii.

 

 

Wzrost cen towarów i usług dla rolnictwa

Wytwarzanie produkcji rolnej wiąże się z kosztami. Rolnicy muszą dokonywać zakupów towarów i usług, które są wykorzystane, jako nakłady w procesie produkcyjnym. Podczas gdy ceny produkcji nadal rosły między I kwartałem 2022 r. a I kwartałem 2023 r., rosły również średnie ceny towarów i usług obecnie konsumowanych w rolnictwie (tj. nakładów niezwiązanych z inwestycjami) w całej UE.  Zwiększyły się one o 11 proc. dla tego samego koszyka nakładów.

Wolniejsze było też tempo wzrostu tych cen niż odnotowane między IV kw. 2021 a IV kw., 2022 gdy wynosiło 27 proc.. W ramach tego koszyka znacząco wzrosły ceny pasz dla zwierząt (+16proc.), nasiona i materiału sadzeniowego (14 proc.) oraz środków ochrony roślin i pestycydy (+12 proc.).

 

 

 

 

Wzrost średniej ceny produkcji rolnej

W prawie wszystkich krajach UE średnia cena zarówno produkcji rolnej, jak i nakładów niezwiązanych z inwestycjami wzrosły między I kwartałem 2022 r. a I kwartałem 2023 r.

Najszybsze tempo wzrostu średniej ceny produkcji rolnej miało miejsce w Hiszpanii i Portugalii (w obu przypadkach +33 proc.). Susza na Półwyspie Iberyjskim w 2023 r. doprowadziła do ograniczenia produkcji, co dodatkowo przyspieszyło wzrost cen. Litwa była jedynym krajem UE, w którym średnia cena produkcji rolnej spadła w tym okresie (- 2 proc.).

Największe tempo wzrostu średniej ceny nakładów niezwiązanych z inwestycjami odnotowano na Węgrzech (+29 proc.), w Polsce (+20 proc.) i na Słowacji (+19 proc.). Najniższe wskaźniki wzrostu odnotowano w Holandii (+1 proc.), oraz na Malcie iw Luksemburgu (po +3 proc).