Porównano koszyk żywnościowy (z napojami bezalkoholowymi) w 2012 r. - podał Agra Europe.

Najwyższe są ceny żywności w Danii - stanowią one 143 proc. średnich cen w Unii. Następne miejsce pod tym względem zajmuje Szwecja (124 proc.), Austria (120 proc.), Finlandia (119 proc.), Irlandia (118 proc.) i Luksemburg (116 proc.).

Najtańsza jest żywność w Polsce (61 proc.), Rumunii (67 proc.), Bułgarii (68 proc.) i na Litwie (77 proc.).

Ceny pieczywa i zbóż wahają się w 27 krajach Unii od 57 proc. średniej unijnej w Bułgarii do 159 proc. w Danii.

W przypadku mięsa ceny wahają się od 55 proc. w Polsce do 132 proc. w Danii, a ceny sera i jaj - od 63 proc. w Polsce do 141 proc. na Cyprze.

Największe są wahania cen tytoniu - w Irlandii, kosztuje on cztery razy więcej niż na Węgrzech.