Według Eurostatu wartość całkowitej produkcji rolnej w UE wyniosła 418 mld euro w cenach podstawowych w 2019 r., co stanowi wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z 2018 r.

Wydatki na zużycie pośrednie (wykorzystane towary i usługi) stanowiły 56,6 proc. wartości produkcji rolnej, czyli 236,5 mld euro, podczas gdy wartość dodana brutto (wartość produkcji pomniejszona o zużycie pośrednie) wyniosła 43,4 proc., czyli 181,5 mld euro. Przy niewielkim wzroście zużycia pośredniego (+ 0,8 proc.) rolnictwo UE osiągnęło wzrost wartości dodanej brutto o 4,5 proc. w 2019 r.

W przypadku Polski podaje wartość całkowitej produkcji rolnej w 2019 r. w wysokości około 26,4 miliarda euro. Odpowiada to wzrostowi o 5,1 proc., przy wzroście o 7,3 proc. dla produkcji roślinnej i o 3,4 proc. w hodowli zwierząt.

Z 77 mld euro (18 proc. produkcji całej UE), Francja miała najwyższą produkcję rolną wśród państw członkowskich w 2019 r., następne Niemcy (58,2 mld euro, czyli 14 proc.), Włochy (57,8 mld euro, czyli 14 proc.), Hiszpania (51,7 mld euro, 12 proc.), Niderlandy 29,1 mld euro, 7 proc.) i Polska (26,4 mld euro, 6 proc.).

W trzech czwartych wszystkich krajów UE wartość produkcji rolnej wzrosła w 2019 r., Podczas gdy w pozostałych krajach UE spadła. W ujęciu względnym najwyższy wzrost odnotowano na Łotwie (+ 21,1 proc.) i Estonii (+ 16,1 proc.). Z kolei wartość produkcji rolnej spadła w Słowenii (-3,3 proc.) i Słowacji (-2,4 proc.).

Wśród państw członkowskich o najwyższej całkowitej produkcji rolnej Niemcy odnotowały wzrost o 10,6 proc., podczas gdy Francja (-1,6 proc.), Włochy (-1,2 proc.) i Hiszpania (-0,9 proc.).

Wartość produkcji roślinnej w UE zwiększyła się w 2019 r. 1,8 proc. Wzrost ten wynika ze wzrostu wolumenu o 2,2 proc. i spadku cen o 0,3 proc. Większa wartość spowodowana była przede wszystkim wzrostem o 29,5 proc. w przypadku żyta i zbóż ozimych, 23,5 proc. w przypadku chmielu, 20,4 proc. w przypadku ziemniaków i 15,3 proc. w przypadku oliwy z oliwek.

Wartość produkcji zwierzęcej w UE wzrosła w 2019 r. o 3,6 proc. w porównaniu z 2018 r., Przy cenach wyższych o 3,5 proc. i niezmienionym wolumenie produkcji. Wyższa wartość wynikała w dużej mierze ze wzrostu cen o 14,6 proc. w przypadku trzody chlewnej, 3,2 proc. w przypadku mleka i 1,8 proc. w przypadku owiec i kóz.

Chociaż wartość usług rolniczych wzrosła w 2019 r. o 2,0 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co częściowo zostało skompensowane spadkiem pozostałych drugorzędnych działalności rolniczych (np. agroturystyki). Jednak wpływ usług na ogólny rozwój produkcji rolnej nie był znaczący.

Koszt środków produkcji rolnej w UE. (zużycie pośrednie) wzrósł w 2019 r. nieznacznie o 0,8 proc. Wzrost ten wynikał głównie ze wyższych cen nasion i materiału nasadzeniowego (+ 4,5 proc.) oraz kosztów utrzymania budynków (+ 3,0 proc.), które według Eurostatu zostały częściowo skompensowane spadkiem cen energii elektrycznej i gazu.