Wśród krajów, w których przychody rolników spadły najbardziej są Niemcy – spadek o 37,6 proc. w porównaniu z 2014 r., Polska – spadek o 23,8 proc., Luksemburg – spadek o 20,0 proc., Dania – spadek o 19,7 proc., Wielka Brytania – spadek o 19,3 proc. i Rumunia – spadek o 19,2 proc.

Kraje, w których najbardziej wzrosły średnie przychody rolników w porównaniu z 2014 r. to Chorwacja – wzrost o 21,5 proc., Łotwa – wzrost o 14,3 proc. i Grecja wzrost o 12,1 proc. Mniejsze wzrosty zanotowano we Francji, Włoszech, Belgii, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Estonii, Szwecji, Irlandii i na Cyprze.

W porównaniu z 2014 r. wartość produkcji rolniczej w krajach UE spadła 2,5 proc. w cenach nominalnych. Spadek wartości produkcji zwierzęcej wyniósł 5,9 proc., a roślinnej 0,3 proc.

Najbardziej do spadku wartości produkcji zwierzęcej przyczyniła się produkcja mleka – spadek o 14,9 proc., trzody chlewnej spadek o 8,9 proc. Wzrosła natomiast wartość produkcji bydła mięsnego o 4,3 proc., owiec i kóz o 3,2 proc., jaj o 2,1 proc i drobiu o 1,1 proc.

W przypadku produkcji roślinnej najbardziej spadła wartość produkcji buraków cukrowych o 26,0 proc., kukurydzy na ziarno o 24,5 proc., roślin na paszę o 7,6 proc., nasion oleistych o 5,3 proc., jęczmienia o 1,8 proc. i pszenicy o 0,6 proc.

Do wzrostu wartości produkcji roślinnej przyczyniła się większa o 13,3 proc. wartość produkcji oleju z oliwek o 13,3 proc., świeżych warzyw o 12,1 proc., owoców o 7,3 proc. i wina o 2,5 proc.

W latach 2010-2015 przychody w rolnictwie na zatrudnionego spadły średnio o 5,7 proc. Największy spadek odnotowano w Finlandii 53,7 proc., Rumunii o 34,7 proc. i Polsce o 31,2 proc. Największy wzrost w tym czasie nastąpił we Włoszech o 26,1 proc., w Czechach o 21,6 proc. i Irlandii o 16,1 proc.