Kolejne miejsca zajmują Estonia (19,6 proc.), Szwecja (19,2 proc.), Włochy (14,9 proc.), Czechy (14,1 proc.), Łotwa (13,9 proc.) i Finlandia (11,4 proc.). Całkowita powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych w UE wyniosła w 2017 roku 12,6 miliona hektarów, co odpowiada 7 procentom powierzchni użytków rolnych i wzrostowi o 25 procent w latach 2012-2017.

W pozostałych krajach UE udział ziemi ekologicznej wynosił mniej niż 10% proc.: na Słowacji (9,9 proc.), w Słowenii (9,6 proc.), w Hiszpanii (8,7 proc.), w Danii (8,6 proc.), na Litwie (8 proc.), w Grecji (8 proc.), w Portugalii (7 proc.), w Niemczech (6,8 proc.), w Chorwacji (6,5 proc.), w Belgii (6,3 proc.) i we Francji (6 proc.). Za nimi plasował się Cypr (4,6 proc.), Luksemburg (4,2 proc.), Węgry (3,7 proc.), Polska (3,4 proc.) i Holandia (3,1 proc.).

Najniższe wskaźniki miały Malta (0,4 proc.), Irlandia (1,7 proc.), Rumunia (1,9 proc.), Bułgaria (2,7 proc.) i Wielka Brytania (2,9 proc.) . Wartości dla krajów spoza UE zostały odwzorowane przez Eurostat również dla Szwajcarii (14,5 proc.), Norwegii (4,8 proc.) i Islandii (0,4 proc.).

Ocena obejmowała zarówno obszary uprawy ekologicznej, jak i w takcie konwersji na uprawę ekologiczną.