Zmiana ta wynikała ze wzrostu cen towarów i usług rolnych ogółem (o szacunkowo +7,5 proc.), przy czym wielkość produkcji pozostała niewiele zmieniona od 2020 r. (szacunkowo +0,8 proc.)

Informacje pochodzą z opublikowanych przez Eurostat rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (EAA) za 2021 rok. Bardziej szczegółowe wyniki Eurostat opublikuje 19 grudnia 2022 r., również z pierwszymi szacunkami EAA na rok 2022.

3/4 produkcji z 7 państw UE

Prawie trzy czwarte wartości produkcji rolnej UE w 2021 r. pochodziło z siedmiu państw członkowskich: 

  • Francji (82,4 mld euro, co odpowiada 18 proc. całości w UE),
  • Włoch (61,2 mld euro,  14 proc.),
  • Niemiec (59,2 mld euro, 13 proc),
  • Hiszpanii (57,1 mld euro, 13 proc.),
  • Holandii (30,6 mld euro, 7 proc.),
  • Polski (27,9 mld euro, 6 proc.),
  • Rumunii (21,1 mld euro, 5 proc.).

Gdzie wzrost, stagnacja lub spadek

Większość krajów UE odnotowała wzrost wartości produkcji rolnej w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Najszybsze tempo wzrostu odnotowano w Bułgarii (+37 proc.), Rumunii (+25 proc.) i Czechach (+16 proc.). Z kolei wartości produkcji rolnej w Finlandii, na Malcie i Cyprze pozostały zasadniczo niezmienione w 2021 r. w porównaniu z odpowiednimi poziomami w 2020 r. i spadły w Danii (-2 proc.) i Słowenii (-4 proc.).

Wśród innych kluczowych państw członkowskich wartość produkcji rolnej wzrosła o 10 proc. w Hiszpanii, o 8 proc. we Francji i Holandii, po 6 proc. we Włoszech i w Polsce oraz o 3 proc. w Niemczech.

Nieco ponad połowa (55 proc.) wartości produkcji rolnej UE w 2021 r. pochodziła z upraw (248,7 mld euro, +13 proc. w porównaniu z 2020 r.). Nieco ponad jedna trzecia (36 proc.) pochodziła ze produkcji zwierzęcej i produktów pochodzenia zwierzęcego (163,1 mld euro, + 3 proc. w porównaniu z 2020 r.). Pozostała część pochodziła z usług rolniczych i działalności drugorzędnej.

Koszty środków produkcji rolnej w UE niezwiązane z inwestycjami (zużycie pośrednie) były w 2021 r. o 10 proc. wyższe niż w 2020 r.

Zmiany wartości produkcji rolnej i zużycia pośredniego w 2021 r. spowodowały 6 proc. wzrost wartości dodanej brutto wytworzonej w rolnictwie.