Wzrost prognozy spowodowany jest podwyższeniem szacunków światowej produkcji pszenicy do 717 mln ton, czyli o 4 mln ton więcej niż w kwietniu. Prognoza produkcji pszenicy zakłada jednak, że będzie ona o 16 mln ton albo 2,2 mln ton mniejsza niż w rekordowym roku 2015 r.

Korekta w górę, dotycząca prognozy światowej produkcji pszenicy, spowodowana jest przede wszystkim większymi oczekiwaniami produkcji w UE, Rosji i na Ukrainie. Zredukowana została natomiast na skutek suszy prognoza dotycząca Indii.

Prognoza światowej produkcji zbóż paszowych wynosi niemal 1,314 mld ton i jest prawie taka sama jak przed miesiącem i o 1 proc., albo 11,2 mln ton niższa niż w 2015 r.

W porównaniu do kwietnia pogorszeniu na skutek suszy uległa prognoza dotycząca produkcji kukurydzy na południu Afryki. Lepsze są natomiast prognozy dotyczące zbiorów w Brazylii.

Światowe spożycie zbóż w sezonie 2016/2017 szacowane jest na 2,549 mld ton, czyli o 1,1 proc., albo 27 mln ton więcej niż w sezonie 2015/2016.

Prognoza światowego spożycia pszenicy wynosi 724 mln ton, czyli prawie bez zmian w porównaniu z sezonem 2015/2016.

Oczekiwane światowe spożycie zbóż paszowych w porównaniu z sezonem 2015/2016 ma zwiększyć się o 1,5 proc. do 1,332 mld ton.

Spożycie ziarna kukurydzy ma wzrosnąć o 2,4 proc. do 1,026 mld ton.

Prognozowane światowe zapasy zbóż w sezonie 2016/2017 powinny spaść przed zamknięciem sezonu upraw w 2017 r. do około 615 mln ton, czyli o 3,3 proc. lub 21 mln ton w porównaniu z 2016 r.

Pomimo spadku przewidywanych światowych rezerw zbóż współczynnik globalnych zapasów zbóż powinien spaść tylko z 24,9 proc. w sezonie 2015/2016 do 23,4 proc. w sezonie 2016/2017.

Wśród krajów gdzie prognozowane są spadki zapasów zbóż, o co najmniej milion ton są: Brazylia (-4,7 mln ton), Indie (-2,4 mln ton), Tajlandii (-2,8 mln ton), Chin (-2,3 mln ton), Maroko (-1,9 mln ton), Iranu (-1,8 mln ton), Argentyny (-1,5 mln ton) i RPA (-1,0 mln ton).

Prognoza światowego handlu zbożami w sezonie 2016/2017 w porównaniu z kwietniową została podniesiona o 2 mln ton do 367 mln ton. Przyczynił się do tego wzrost oczekiwań dotyczących handlu pszenicą i kukurydzą. Jednak w porównaniu z sezonem 2015/2016 handel ten ma być mniejszy o prawie 7 mln ton, czyli 1,8 proc.

Handel zbożami paszowymi prognozowany jest w sezonie 2016/2017 ma 169 mln ton, czyli o 7 mln (4 proc.) mniej niż w 2015/2016, a kukurydzą prognozowany jest na 130 mln ton, czyli mniej niż w sezonie 2015/2016.