Zgodnie z  danymi z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), strata netto powierzchni lasów w latach 2010-2015 wynosiła średnio 3,3 mln ha rocznie.

W różnicy w powierzchni lasów naturalnych i lasów posadzonych, co roku tracono co najmniej 8,8 mln ha. Chociaż strata ta została częściowo zrekompensowana przez naturalne zalesienie około 3 mln ha i cześciowe zrekompensowanie utraty 2,5 mln ha.

Według FAO, tylko 35 proc. lasów naturalnych to lasy pierwotne. Najwyższe bezwzględne straty powierzchni lasów w latach 2010-2015 odnotowano w Indonezji, Birmie, Nigerii, Tanzanii i Brazylii. Głównym powodem było przekształcenie obszarów leśnych w grunty rolne. 

Konieczne są zatem znaczne wysiłki, aby osiągnąć cel wyznaczony na na lata od 2010 do 2020 r., czyli o co najmniej połowę mniejszy odsetek utraty wszystkich naturalnych siedlisk, w tym lasów, w miarę możliwości, niemal zerowy.