Najnowsza prognoza światowej produkcji zbóż przewiduje wyprodukowanie około 2,543 mld ton zbóż, czyli o 0,6 proc. więcej niż w 2015 r. i tylko 0,7 proc. mniej niż w rekordowym roku 2014.

Korekta prognozy w górę spowodowana jest przed wszystkim większymi szacunkami zbiorów pszenicy w Argentynie, UE i Rosji.

Prognozy światowej produkcji pszenicy są niższe niż w 2015 r., a ryżu i zbóż paszowych wyższe.

Światowe spożycie zbóż w sezonie 2016/2017 oczekiwane jest na poziomie 2,546 mld ton, czyli o 3,5 mln ton mniejszym niż w prognozie majowej na skutek obniżenia szacunków spożycia pszenicy o 0,1 proc.

Prognoza globalnych zapasów zbóż do końca 2017 r. została podniesiona o 27 mln ton i wynosi 642 mln ton. Przyczyną podwyższenia prognozy są zmiany w chińskich zapasach.

Światowy handel zbożem w sezonie 2016/2017 ma wynieść 369 mln ton, czyli 1,9 proc. mniej niż przed rokiem. Przyczyniło się do tego zmniejszenie popytu na jęczmień i sorgo.