Majowy wzrost stanowił największy wzrost miesiąc do miesiąca od października 2010 r. Oznaczał również dwunasty z rzędu miesięczny wzrost wartości FFPI do najwyższej wartości od września 2011 r., doprowadzając indeks tylko o 7,6 proc. poniżej szczytowej wartości 137,6 punktów zarejestrowanych w lutym 2011 r. Gwałtowny wzrost w maju odzwierciedlał wzrost cen olejów, cukru i zbóż oraz wzrost cen mięsa i nabiału.

Najbardziej zdrożała kukurydza

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w maju, średnio 133,1 punktu o 7,6 punktu (6,0 procent) od kwietnia br. i o 35,7 punktu (36,6 procent) powyżej wartości z maja 2020 roku. Wśród najważniejszych zbóż najbardziej zwiększyły się międzynarodowe ceny kukurydzy, które w maju wzrosły o 12,9 punktu (8,8 procent), osiągając 75,6 punktu (89,3 procent) powyżej ich wartości w zeszłym roku i najwyższego poziomu od stycznia 2013 roku. Obniżenie perspektyw produkcji w Brazylii zwiększyło presję na i tak już ograniczone globalne dostawy przy utrzymującym się dużym popycie. Jednak pod koniec miesiąca ceny kukurydzy zaczęły spadać, głównie w oczekiwaniu na wyższe prognozy produkcji w USA. Międzynarodowe ceny jęczmienia i sorgo również wzrosły w maju, odpowiednio o 5,4 i 3,6 procent. Po gwałtownym wzroście cen pszenicy na początku maja, lepsze warunki uprawy, zwłaszcza w Unii Europejskiej i USA, doprowadziły do ​​ostrych spadków cen pod koniec miesiąca. Jednak ceny pszenicy nadal wynosiły średnio 8,0 punktu (6,8 procent) więcej w porównaniu z kwietniem i 27,7 punktu (28,5 procent) powyżej poziomu maja 2020 r.

Wyższe ceny olejów: palmowego, sojowego i rzepakowego

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w maju średnio 174,7 punktu, zyskując 12,7 punktu (lub 7,8 procent) miesiąc do miesiąca i oddając dwunasty z rzędu wzrost miesięczny. Utrzymująca się siła indeksu odzwierciedla głównie rosnące wartości oleju palmowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe notowania oleju palmowego utrzymywały się w maju na trendzie wzrostowym i osiągnęły najwyższy poziom od lutego 2011 r., ponieważ powolny wzrost produkcji w krajach Azji Południowo-Wschodniej wraz z rosnącym światowym popytem na import utrzymywał zapasy w wiodących krajach eksportujących na stosunkowo niskim poziomie. Jeśli chodzi o olej sojowy, perspektywa silnego światowego popytu, zwłaszcza ze strony sektora biodiesla, sprzyjała wzrostowi przez utrzymującą się ograniczoną podaż na świecie.

Spadły ceny masła

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w maju średnio 120,8 punktu, o 1,7 punktu (1,5 procent) więcej niż w kwietniu, oznaczając rok nieprzerwanych wzrostów i podnosząc wartość o 26,4 punktu (28 procent) powyżej poziomu sprzed roku. Jednak wskaźnik ten nadal jest o 22,8 proc. niższy od szczytowej wartości osiągniętej w grudniu 2013 r. W maju międzynarodowe notowania odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły najbardziej, odzwierciedlając duży popyt importowy przy ograniczonych dostawach spot z Unii Europejskiej, a ceny pełnego mleka w proszku wzrosły. W związku z dużymi zakupami importowymi, zwłaszcza Chin, pomimo dużej podaży z Nowej Zelandii. Notowania cen serów przy dużym popycie również wzrósł, przede wszystkim ze względu na mniejsze dostawy z Unii Europejskiej Natomiast ceny masła spadły w wyniku zwiększonych dostaw eksportowych z Nowej Zelandii, kończąc jedenastomiesięczny wzrost cen.

Wzrost cen wszystkich rodzajów mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w maju, średnio 105,0 punktów, co oznacza wzrost o 2,3 punktu (2,2 procent) od kwietnia oraz ósmy miesięczny wzrost i podnosząc wskaźnik o 10 procent powyżej poziomu sprzed roku, ale wciąż prawie 12 procent poniżej szczytu osiągniętego w sierpniu 2014 r. W maju notowania cen wszystkich rodzajów mięsa reprezentowane w indeksie wzrosły, co wynikało głównie z szybszego tempa zakupów importowych krajów Azji Wschodniej, głównie Chin. Rosnąca globalna podaż zapewniła również wsparcie cenowe dla wszystkich produktów mięsnych, odzwierciedlając wiele czynników, od spowolnienia uboju w przypadku mięsa wołowego i owczego po rosnący popyt wewnętrzny na mięso drobiowe i wieprzowe w wiodących regionach producenckich.

Cukier najdroższy od marca 2017 r.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w maju średnio 106,7 punktu, co oznacza wzrost o 6,8 punktu (6,8 procent) od kwietnia i drugi z rzędu miesięczny wzrost oraz najwyższy poziom od marca 2017 roku. Wzrost międzynarodowych notowań cen cukru był głównie związany z opóźnieniami w zbiorach i obawy o zmniejszone zbiory w Brazylii, która jest największym światowym eksporterem cukru. Działo się tak ze względu na przedłużającą się suszę, która wpłynęła na rozwój upraw. Dodatkowym wsparciem dla cen cukru były wyższe ceny ropy naftowej i dalsze umacnianie się reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, co ograniczało dostawy z Brazylii. Jednak duży eksport z Indii przyczynił się do złagodzenia gwałtownego wzrostu cen i zapobiegł większym miesięcznym wzrostom cen.