W tym miesiącu skorygowano w górę wyniki produkcji pszenicy. Prognoza na 2015 r globalnej produkcji zbóż gruboziarnistych została podniesiona o 7,5 mln ton do 1311 mln ton, co stanowi 1,5 proc. czyli 19,9 mln ton poniżej rekordowego roku ubiegłego.

Korekta w górę była możliwa dzięki lepszym niż się spodziewano warunkom uprawy dla kukurydzy w Argentynie, Brazylii, Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczony poprawa warunków to także lepsze zbiory sorgo.

Zbiory praktycznie są ukończone na półkuli północnej. W 2015 roku oczekuje się, że wielkość produkcji pszenicy wyniesie 728 mln ton i jest to o 5 mln więcej niż zakładano wcześniej.

Korekta prognozy w górę jest wprowadzona mimo niekorzystnych warunków pogodowych w czasie uprawy w Kanadzie i niektórych krajach Europy. W tym roku zwiększył się bowiem areał upraw pszenicy przede wszystkim w Australii, Unii Europejskiej, Rosji oraz na Ukrainie, gdzie w sumie warunki pogodowe do uprawy były korzystne. Prognoza pomimo korekty w górę nadal zakłada 0,6 proc. spadek o 4,6 mln ton wobec rekordowego sezonu 2014.