Światowa prognoza FAO zużycia zbóż na świecie w 2015/16 została obniżona o 2,3 mln t w stosunku do poprzedniego sprawozdania do 2 527 mln t i zakłada, że będzie ono tylko 0,8 proc wyższe niż w sezonie 2014/15. Konsumpcja żywności zbóż wyniesie 1 096 mln t, o 1,2 proc. więcej w odniesieniu do sezonu 2014/15, a wykorzystanie paszy prognozowana jest na 906 mln t. i będzie o 1,3 proc. wyższe niż w 2014/15.

Wśród głównych zbóż przewiduje się wzrost wykorzystania pszenicy o 2,0 proc. do 729 mln t. Drugi sezon z rzędu rozszerzyć ma się wykorzystanie pszenicy w paszy po spadku w 2013/14 poprzez wzrost stosowania w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej.

Razem wykorzystanie zbóż gruboziarnistych w 2015/16 szacuje się na blisko 1 300 mln t, czyli niewiele mniej niż przewidywano w grudniu. Wzrost wykorzystania kukurydza jest postrzegany na poziomie jedynie o 0,3 proc. (3 mln t), Niewielki wzrost dla kukurydzy jest wynikiem przesunięć wykorzystania w kierunku pszenicy paszowej. Większe wykorzystanie kukurydzy na paszę dla zwierząt 2015/16 przewiduje się w Chinach, Meksyku i Argentynie. Wykorzystanie jęczmienia przez sektor hodowlany może również wzrosnąć, jednak nie na tyle, aby zrekompensować przewidywane spadki wykorzystania sorgo i innych wtórnych zbóż gruboziarnistych.

Światowe zapasy w 2016 roku prognozowane są na 642 mln t czyli o 1 mln t mniej wobec prognoz z grudnia, ale jeszcze 2,5 mln ton (0,4 proc.) powyżej ich już podwyższonego poziomu otwarcia. Na podstawie tej prognozy i oczekiwanego wykorzystania globalny wskaźnik zbóż w użyciu pozostanie na stałym poziomie około 25 proc.

Prognoza FAO dla światowych zapasów pszenicy przewiduje 211 mln t, to jest 3,7 mln t więcej niż zgłoszono w grudniu i 4,7 mln t (1,8 proc.) powyżej ostatniego roku. Wzrost od grudnia w dużej mierze odzwierciedla wzrostowe korekty wcześniejszych prognoz w Argentynie, Chinach, Rosji i na Ukrainie.

Jednak nagromadzenie w tym sezonie globalnych zapasów pszenicy będzie przede wszystkim wynikać z kumulacji w Stanach Zjednoczonych (o 5,1 mln t), Unii Europejskiej (do 5 mln t) i Chinach (wzrost o 2,4 mln t). Spadki zanotują magazyny zwłaszcza w Kanadzie (spadek o 2,9 mln t), Indiach (spadek o 2,5 mln t) i Islamska Republika Iranu (spadek o 1,8 mln t), jednak salda ich zmniejszenia w ujęciu globalnym nie będą tak znaczące. Prognoza światowych zapasów zbóż gruboziarnistych została obniżona o 5,7 mln t względem poprzedniego raportu z 265 mln ton, ale nadal jest wyższa o 3,2 mln t (1,2 proc.) od ubiegłorocznej.