Globalna produkcja pszenicy jest szacowana na 725,1 mln t, tj. o 2,8 mln t mniej niż w listopadzie, co odzwierciedla zmniejszone szacunki dla tegorocznych zbiorów w Turcji i Federacji Rosyjskiej.

Prognoza globalnej produkcji kukurydzy pozostaje niezmieniona. Uwzględnia korektę w górę na Ukrainie, spowodowaną lepszymi niż oczekiwano plonami i w dużej mierze równoważy słabsze perspektywy produkcji w Stanach Zjednoczonych.

Prognoza produkcji pszenicy ozimej na 2019 r. zakłada wzrost wielkości areałów przeznaczonych pod zasiew tego zboża w Stanach Zjednoczonych na skutek wyższe ceny ziarna. Ogranicznikiem mogą być zbyt mokre warunki dla siewu. Większych zasiewów pszenicy ozimej oczekuje się także w Unii Europejskiej, chociaż tu z kolei jako ogranicznik wskazuje się nadmiernie suche warunki pogodowe.

Wzrost zasiewów pszenicy ozimej spodziewany jest w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie, gdzie w większości regionów przeważa korzystna pogoda dla ozimin. Podobnie w Azji, gdzie warunki sprzyjają  uprawie roślin w Chinach i Indiach, natomiast słabiej przedstawiają się w Pakistanie.

Na półkuli południowej obecnie uprawia się zboża jare pod zbiór w 2019 roku. Sprzyjająca pogoda i wyższe ceny zwiększyły możliwości produkcyjne kukurydzy w Argentynie oraz Brazylii. W Południowej Afryce przewiduje się większego areału zasiewów kukurydzy, dla której jeszcze do niedawna warunki oceniano w tym regionie na zadowalające. Jednakże z uwagi na wzrost zagrożenia anomalią El Nino i w efekcie suszą perspektywy produkcji słabną.