Według FAO, światowa produkcja zbóż w sezonie 2016/2017 powinna wynieść 2,521 mld ton wobec 2,525 mld ton w sezonie 2015/2016.

Spadek ten wynika przede wszystkim z oczekiwanych niższych światowych zbiorów pszenicy, które mają wynieść 712,7 mln ton wobec 731,0 mln ton w sezonie 2015/2016. Spadek zbiorów pszenicy ma nastąpić na skutek mniejszych zbiorów we Francji i na Ukrainie, UE i w Maroku. Większe zbiory dzięki nieco większym plonom mają być w Chinach.

Pierwsza prognoza FAO dotycząca światowych zbiorów zbóż paszowych w sezonie 2016/2017 mówi o 1,313 mld ton, czyli o 11 mln ton albo 0,8 proc. większych niż w sezonie 2015/2016. Zbiory tych zbóż mają być większe w związku z wyższymi światowymi zbiorami kukurydzy, która stanowi prawie ¾ światowej produkcji zbóż paszowych. Zbiory kukurydzy mają wzrosnąć o 11,5 mln ton, czyli o 1,1 proc. do 1,014 mld ton. Wzrost zbiorów kukurydzy nastąpi przede wszystkim dzięki większemu areałowi jej uprawy w USA. Większe zbiory kukurydzy zrekompensują spadek światowych zbiorów jęczmienia i sorgo.

Światowe zapasy końcowe zbóż według pierwszej prognozy FAO wyniosą prawie 611 mln ton, czyli o 3,9 proc. albo 25 mln ton mniej niż w sezonie 2015/2016., ale 20,5 proc. powyżej historycznie najniższego stanu w sezonie 2007/2008.

Zapasy pszenicy mogą spaść o około 11 mln ton do 193,7 mln ton. Stać się to ma przede wszystkim w związku ze zmniejszeniem zapasów w Rosji i na Ukrainie.

Przewidywany jest również spadek zapasów końcowych kukurydzy o 11 mln ton do około 205 mln ton w porównaniu z sezonem 2015/2016.

W sezonie 2016/2017 spodziewany jest spadek światowego handlu zbożami do 365,1 mln ton, czyli o 5 mln ton, albo 1,4 proc. przede wszystkim z powodu mniejszego popytu ze strony importerów, którzy zgromadzili duże zapasy lub oczekują dużych zbiorów. Spadek w handlu wynika przede wszystkim z obniżonych zakupów zwłaszcza jęczmienia i sorgo przez Chiny.

Globalny handel pszenicą w sezonie 2016/2017 przewidziany jest na 153 mln ton, czyli o 1 mln ton albo 0,7 proc. więcej niż poprzednim sezonie.

Prognoza mówi o światowym handlu zbożami paszowymi w sezonie 2016/2017 na poziomie 168 mln ton, czyli o 5,3 mln ton, albo 3,1 proc. mniejszym niż w poprzednim sezonie. Handel kukurydzą prognozowany jest na poziomie 129 mln ton, czyli o 0,4 proc. mniejszym.