Według FAO światowa produkcja wieprzowiny ma spaść w 2019 r. po raz pierwszy od ponad dwóch dekad, ponieważ epidemia afrykańskiego pomoru świń w Chinach dziesiątkuje stada.

Zgodnie z opublikowanym raportem Food Outlook, światowa produkcja wołowiny, mięsa owiec, drobiu i wieprzowiny ma wynieść 335 milionów ton ekwiwalentu masy tuszy, czyli o 1,0 procent mniej niż w 2018 r.

Spadek ten wynika z przewidywanej, o co najmniej o 20 procent mniejszej produkcji wieprzowiny w Chinach, która zwykle stanowi prawie połowę światowej produkcji. Natomiast produkcja drobiu w Chinach gwałtownie wzrosła i oczekuje się, że wzrośnie o 17 procent rok do roku, przy całkowitym spadku produkcji mięsa w tym kraju o 8 procent.

Wieprzowina zazwyczaj stanowi ponad jedną trzecią światowej produkcji mięsa, drób 39 proc., a mięso wołowe 21 proc.

Oczekuje się, że światowa produkcja drobiu - która stanowi większą część całego mięsa niż wieprzowina - a także bydła i owiec wzrośnie w tym roku, przy przewidywanym wzroście w Argentynie, Brazylii, Unii Europejskiej i USA. Według FAO światowy handel produktami mięsnymi wzrośnie w tym roku o 6,7 procent, w porównaniu ze spowolnieniem obserwowanym w przypadku wielu innych artykułów spożywczych.

Światowa produkcja pszenicy i kukurydzy ma wzrosnąć w 2019 r., podczas gdy ryżu spadnie poniżej rekordu z poprzedniego roku. Według FAO, jeśli chodzi o konsumpcję, przewiduje się, że zużycie wszystkich podstawowych zbóż w przeliczeniu na mieszkańca nawet przekroczy ten wzrost.
Tymczasem przewiduje się, że światowa produkcja nasion oleistych spadnie po raz pierwszy od trzech lat, głównie ze względu na oczekiwania dotyczące uprawy soi i niższych plonów w USA, a także słabszych perspektyw dla rzepaku w Kanadzie i Unii Europejskiej.

FAO spodziewa się również, że światowa produkcja cukru spadnie o 2,8 procent w br. nawet przy wzroście światowej konsumpcji.

Oczekuje się, że światowa produkcja mleka wzrośnie o 1,4 procent, przy czym ekspansja stada bydła mlecznego w Indiach i Pakistanie będzie za to odpowiedzialna w prawie 90 procentach.

Przewiduje się, że światowa produkcja ryb pozostanie na niezmienionym poziomie od 2018 r., a spadek połowów o 3,4 proc. zostanie zrównoważony przez wzrost produkcji akwakultury o 3,9 proc. Oczekuje się, że handel rybami spadnie, przy znacznym wzrośnie import do Chin.