Światowa sytuacja dotycząca podaży i popytu na zboża utrzymywała się na stabilnym poziomie w latach 2017/2018, o czym świadczą współczynniki zapasów zbóż konsumpcyjnych oraz okresy stosunkowo niskich cen międzynarodowych.

● Zbiór roślin zbożowych w 2017 r. Został w większości zakończony, a FAO szacuje globalną produkcję zbóż na 2,642 mld ton, 2 mln ton (mniej niż 1 procent) więcej niż w prognozie z lutego. Na zmianę mają przede wszystkim wpływ zboża gruboziarniste, z rewizjami w górę szacunków produkcji w Australii, a także kilku krajach w Afryce Wschodniej i Zachodniej.

● Pierwsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy w 2018 r. Wynosi 744 mln ton, co wskazuje na drugi z rzędu spadek, ale oczekuje się, że globalna produkcja pozostanie powyżej średniej. Większość przewidywanego spadku wynika z prognozowanych obniżek produkcji w UE i Rosji. Przewiduje się też prawdopodobne zwiększenie produkcji Australii. Prognozy dotyczące produkcji zbóż pastewnych w 2018 r. Na półkuli południowej prawdopodobny jest spadek, głównie ze względu na kurczenie się obszaru zasiewów i niesprzyjającą pogodę w Ameryce Południowej i Afryce Południowej.

● Prognoza FAO dotycząca globalnego wykorzystania zbóż w sezonie 2017/2018 została zwiększona od lutego o 5 mln ton (0,2 proc.) do 2,608 mld ton, co oznacza, że ​​jest o 38 mln (1,5 proc.) wyższa niż w sezonie  2016/2017. Korekta w górę w ujęciu miesięcznym w znacznym stopniu odzwierciedla szybszy wzrost wykorzystania kukurydzy na pasze w krajach azjatyckich, które z nawiązką rekompensują niewielki spadek konsumpcji pszenicy.

● Przewiduje się, że międzynarodowy handel wszystkimi zbożami w sezonie 2017/2018 zbliży się do 405 mln ton, co jest nieco wyższe w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca, ale nadal wynosi prawie 1 mln ton (0,2 proc.) poniżej poziomu 2016/2017. Rewizja prognozy w górę wynika głównie ze wzrostu globalnego handlu kukurydzą, który z nawiązką rekompensuje mniejsze dostawy pszenicy do Indii, Japonii i Wietnamu.

● Prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż przed końcem sezonu w 2018 r. została zwiększona o 14 mln ton (1.9 proc.) od lutego, głównie odzwierciedlając znaczną rewizję w górę do zapasów zbóż paszowych w kilku krajach w Europie i Afryce. Przy 753 mln ton, podwyższona prognoza powoduje, że całkowite zapasy zbóż kończą się 4,6 proc. (33 mln ton) powyżej poziomu otwarcia. Szacuje się, że światowe zapasy pszenicy osiągną nowy szczyt, wynoszący 272,7 mln ton, o 9,2 proc. wyższy niż w poprzednim sezonie, podczas gdy światowe zapasy zbóż paszowych również osiągną rekordowy poziom 309,8 mln ton, czyli prawie 4 proc. większy od poziomu otwarcia.