Zbiory zbóż w Afryce mają być o 10 proc. wyższe niż przed rokiem. Wynika to przede wszystkim z dużej produkcji  kukurydzy w Republice Południowej Afryce i większej produkcji pszenicy na północy kontynentu.

W krajach  o niskich dochodach i deficycie żywności (LIFDC) jak na przykład Burundi, Haiti i Nepal zbiory zbóż mają być o 2,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

Jak podkreśliła FAO, walka z głodem na świecie nie jest wyłącznie uzależniona od wzrostu produkcji, ale również od zmniejszenia strat żywności. Jedna trzecia globalnej produkcji żywności oraz czynników produkcji takich jak: praca, woda i energia są każdego roku tracone.

Ograniczenie tych strat spowoduje nie tylko poprawę podaży żywności, ale przyczyni się do ochrony środowiska i promować będzie dostosowanie do zmian klimatycznych. Inwestycje zapobiegające marnowaniu żywności służą zwalczaniu ubóstwa poprzez wspieranie zrównoważonych systemów.