W swoich prognozach FAO oszacowało eksport na 55,3 mln ton, co stanowi spadek o 0,2 proc. w odniesieniu do roku ubiegłego. Zapasy mają stanowić 79,4 mln ton i jest to wzrost o 1,3 proc. w odniesieniu do zeszłego roku, zapasy będą stanowić 44,2 proc. światowego zużycia.

Wzrost produkcji cukru w UE i Australii będzie równoważył mniejszą produkcję surowca w Brazylii, Tajlandii oraz Chinach. Rosnące spożycie cukru rynek zawdzięcza Afryce i Azji