Światowa produkcja pszenicy jest szacowana na 725,1 mln ton, o 2,8 mln ton mniej niż w listopadzie, co odzwierciedla zmniejszone szacunki dla tegorocznych zbiorów w Turcji i Federacji Rosyjskiej. Prognozy dotyczące światowej produkcji zbóż paszowych również zostały obniżone o 3,1 mln ton do 1,357 mln ton, po pewnych korektach w dół w stosunku do produkcji jęczmienia i sorgo. Prognoza globalnej produkcji kukurydzy pozostaje jednak niezmieniona, z korektą w górę na Ukrainie, spowodowaną lepszymi niż oczekiwano zbiorami, w dużej mierze równoważąc niższe prognozy w USA.

Zgodnie z wczesnymi prognozami na 2019 r. w USA oczekuje się, że wyższe ceny uzyskiwane przez producenta zainicjują powiększone zasiewy pszenicy ozimej, chociaż ekspansja ta może zostać ograniczona przez nadmierną wilgotność, która spowolniła możliwość zasiewu. Ożywienie w zasiewach pszenicy ozimej jest prognozowane w UE, chociaż pogoda może ograniczyć zasiewy w niektórych krajach, podczas gdy ekspansje uprawy są również przewidziane w Rosji i na Ukrainie, gdzie przeważa ogólnie korzystna pogoda. Podobnie w Azji korzystne warunki mogą sprzyjać uprawie roślin w Chinach i Indiach; jednak zmniejszona dostępność wody w Pakistanie wpłynęła w pewien sposób na wczesne perspektywy uprawy.

Na półkuli południowej obecnie trwają zasiewy zbóż jarych pod zbiory w 2019 roku. Sprzyjająca pogoda i wyższe ceny zwiększyły możliwości produkcyjne kukurydzy w Argentynie i Brazylii, a oczekuje się, że ceny będą odbijały się od spadków w 2017 r. w RPA przewiduje się, że zasiewy kukurydzy ulegną rozszerzeniu, a podczas gdy warunki pogodowe były w większości sprzyjające, zwiększone perspektywy anomalnej suszy związanej z ewentualnym wydarzeniem w El Nino, osłabiają perspektywy dla tego kraju i podregionu.

Światowa wykorzystanie zbóż w sezonie 2018/2019 prognozowane ustalone na 2,649 mld ton, nieco poniżej listopadowej prognozy, ale wciąż o 1,3 proc. więcej w stosunku do sezonu 2017/2018. Oczekuje się, że całkowite wykorzystanie zbóż paszowych osiągnie nowy poziom 1,401 mld ton, poparty wynoszącym 3,3 proc. do 1,107 mld ton przewidywanym wzrostem wykorzystania kukurydzy, w dużej mierze bazującym na wysokim zapotrzebowaniu na paszę i wzroście zastosowania przemysłowego, zwłaszcza w Chiny i USA.

W listopadowej prognozie, globalne wykorzystanie pszenicy osiągnie jedynie niewielki wzrost w 2018/2019 do 740 mln ton.

Międzynarodowy handel zbożami w aktualnej prognozie odnotowuje niewielki spadek w sezonie 2018/2019 r., o 0,9 proc. do 416,6 mln ton w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego sezonu. Handel pszenicą na świecie ma wynieść 172,5 mln ton, co stanowi spadek o 2,1 proc. w stosunku do sezonu 2017/2018 i ma być jedynie nieznacznie poniżej prognozy listopadowej. Oczekuje się, że zakupy pszenicy przez Algierię, Maroko i Indie spadną w sezonie 2018/2019 wspomagane przez wyższą produkcję krajową.

W odniesieniu do eksporterów, dostawy pszenicy z Rosji, największego światowego eksportera pszenicy, są obecnie prognozowane na 34,5 mln ton, co stanowi spadek o 15 proc. w stosunku do sezonu 2017/2018, odzwierciedlając w ten sposób tegoroczny gwałtowny spadek krajowej produkcji. Oczekuje się, że spadek eksportu z Rosji w dużej mierze zostanie zrekompensowany przez znaczny wzrost eksportu z USA, o prawie 28 proc. w stosunku do sezonu 2017/2018, do 29,5 mln ton. Wyższy eksport jest również prognozowany dla Argentyny i Kanady, kompensując prawdopodobne zmniejszenie dostaw z Australii, UE i Ukrainy.

Prognoza światowego handlu zbożami paszowymi w sezonie 2018/2019 została podniesiona o 1,5 mln ton, do prawie 197 mln ton, nieznacznie powyżej szacowanego poziomu 2017/2018 i wyznacza nowy rekordowy poziom. Korekty w górę w imporcie kukurydzy przez UE, a następnie przez Chiny, Meksyk i Kanadę, odpowiadają za większość wzrostu w porównaniu z listopadem. Światowy handel kukurydzą w sezonie 2018/2019 ma osiągnąć 157,2 mln ton, co stanowi wzrost o 1,4 proc. w stosunku do sezonu 2017/2018, głównie z powodu oczekiwanego przez UE silniejszego popytu importowego.
Natomiast handel sorgo prawdopodobnie spadnie w sezonie 2018/2019 o 21 proc. do nieco ponad 6 mln ton w porównaniu z sezonem 2017/2018 ton, przy niemal wszystkich oczekiwanych spadkach w Chinach. Oczekuje się, że handel jęczmieniem spadnie nieznacznie, do nieco poniżej 30 mln ton, w związku z ograniczonymi zakupami przez kilka krajów w Afryce i Azji. Jeśli chodzi o eksport zbóż paszowych, Ukraina po tegorocznej rekordowej produkcji ma zwiększyć dostawy kukurydzy w sezonie 2018/2019, podczas gdy większy eksport jest również prognozowany dla Argentyny i USA, ale nie ma zrekompensować oczekiwanych ostrych spadków sprzedaży z Brazylii (kukurydza) oraz Federacja Rosyjska (kukurydza i jęczmień).
 
Prognoza dotycząca światowych zapasów zbóż przed końcem sezonu w 2019 r. wynosi 762 mln ton, bez zmian od listopada i prawie 53 mln ton (6,5 proc.)

 Z rekordowo wysokiego poziomu otwarcia. Wśród głównych zbóż największy spadek rok do roku dotyczy zapasów kukurydzy, które mają spaść o 14 proc. (44 mln ton) do 157 mln ton, głównie z powodu dużych spadków w Chinach, a następnie USA, Argentynie i Brazylii. Zapasy pszenicy również ulegną zmniejszeniu w sezonie 2018/2019, co najmniej o 12 proc.(4,4 mln ton).