Wskaźnik cen żywności FAO osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat przy silnym popycie na: biopaliwa, olej palmowy i trzcinę cukrową.

Światowe ceny żywności w grudniu wzrosły trzeci miesiąc z rzędu, ponieważ nastąpił silny wzrost cen olejów roślinnych, który spowodował, że wskaźnik cen żywności FAO osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat.

Indeks cen żywności FAO wyniósł w grudniu średnio 181,7 punktu, co stanowi wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z listopadem i najwyższy poziom od grudnia 2014 r.

Dla całego 2019 r. wskaźnik - który śledzi miesięczne zmiany międzynarodowych cen powszechnie sprzedawanych towarów spożywczych - wynosił średnio 171,5 punktu, o około 1,8 procent więcej niż w 2018 r., ale wciąż o 25 procent poniżej szczytu w 2011 r.

Indeks cen olejów roślinnych FAO wzrósł od listopada o 9,4 procent, zwiększając się szósty miesiąc z rzędu. Ostatnia poprawa koniunktury po raz kolejny była napędzana przez ceny oleju palmowego, rosnące zarówno przez stały popyt, ​​szczególnie ze strony sektora biodiesla, jak i obawy o zacieśnienie dostaw. Pomimo grudniowego wzrostu - który dotyczył również olejów sojowych, słonecznikowych i rzepakowych – wskaźnik cen olejów roślinnych w 2019 r. osiągnął najniższą średnią roczną od 2007 r.

Wskaźnik cen cukru FAO wzrósł od listopada o 4,8 procent wzrost ten był częściowo spowodowany wyższymi cenami ropy naftowej, co zachęciło brazylijskie cukrownie do wykorzystania większej ilości trzciny cukrowej do produkcji etanolu, co zmniejszyło dostępności cukru na rynku globalnym.

Wskaźnik cen przetworów mlecznych FAO zwiększył się w ciągu miesiąca o 3,3 procent, na co wpływ miały ceny sera, które wzrosły o prawie 8 procent w związku z mniejszą dostępnością przetworów z Unii Europejskiej i Oceanii.

Wskaźnik cen zbóż FAO wzrósł od listopada o 1,4 procent, napędzany głównie przez ceny pszenicy w związku z rosnącym popytem importowym z Chin i problemami logistycznymi we Francji w związku z ciągłymi protestami w tym kraju. Notowania cen kukurydzy i ryżu pozostały jednak zasadniczo stabilne.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w grudniu średnio 191,6 punktu, czyli prawie bez zmian w stosunku do zrewidowanej wartości z listopada. Wskaźnik ten zakończył rok o 18 procent wyższy niż w grudniu 2018 r., Wynikało to z notowań mięsa wieprzowego zarówno ze stałego popytu importowego z Azji, jak i popytu wewnętrznego przed świętami w Unii Europejskiej i Brazylii.