Ostatnia prognoza FAO wskazuje poziom światowych zapasów zbożowych na 719 mln t. Ich korekta w górę oznacza wzrost zapasów zbóż o 13,8 mln t (2 proc.) od poziomu otwarcia oraz zwiększenie o 15 mln t (2,1 proc.) względem prognozy z lipca.

Po uwzględnieniu oczekiwanej wysokiej produkcji w Federacji Rosyjskiej, światowe zapasy pszenicy (kończące się w 2018 r.) mają osiągnąć poziom 262 mln t. Dlatego bieżąca prognoza światowych zapasów pszenicy została skorygowana w górę o ponad 6 mln t względem lipcowej.

Zwiększyła się także prognoza światowych zapasów kukurydzy, głównie w odpowiedzi na zapowiadany wzrost zapasów w Brazylii. Od lipcowej prognoza została skorygowana w górę o 7,6 mln ton i wynosi obecnie 233 mln t ziarna kukurydzy.