Po dalszej korekcie w górę prognozy światowej produkcji zbóż w 2017 r. światowe dostawy zbóż w sezonie 2017/2018 mają wzrosnąć do rekordowego poziomu niemal 3,331 mld ton. Podczas gdy globalne wykorzystanie zbóż na przełomie 2017/2018 mają również wzrosnąć (o 1,2 proc.) w porównaniu z poprzednim sezonem, przewiduje się, że światowe zapasy zbóż będą systematycznie rosnąć w piątym kolejnym sezonie, osiągając rekordowy poziom prawie 726 mln ton. Prognozowany stosunek zapasów do użycia jest najwyższy od sezonu 2001/2002.

Szacunki FAO dotyczące globalnej produkcji zbóż w 2017 roku osiągnęły rekordowo wysoki poziom 2,640 mld ton. Zostały podniesione o 13,5 mln ton od grudnia 2017 r.

Światowa produkcja zbóż paszowych w 2017 r. Wynosi obecnie 1,381 mld ton. Najnowsze szacunki są o około 9 mln ton wyższe niż zgłoszone w grudniu, a większość zmian dotyczy większego poziom produkcji kukurydzy w Chinach, na skutek wyższych plonów niż wcześniej przewidywano, oraz w UE, gdzie zbiory kukurydzy w Rumunii okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano. Dodatkowo, szacunki produkcji kukurydzy zostały zrewidowane w górę w Meksyku, po zwiększeniu plonów i areału.

Globalna produkcja pszenicy w 2017 roku również została skorygowana w górę o 2,8 mln ton. Na tym poziomie produkcja światowa pszenicy wynosi tylko 3,7 mln ton poniżej rekordowych zbiorów w 2016 roku. Większość wzrostu w wynikała z wyższych szacunków produkcji dla Kanady i Federacji Rosyjskiej

 Światowe wykorzystanie zbóż na rok 2017/18 jest obecnie prognozowane na prawie 2,603 mld ton, o 35,7 mln ton (1,4 procent) w porównaniu do sezonu 2016/2017, a także o 3 mln ton ponad prognozę z grudnia. Wzrost odzwierciedla głównie korekty w górę w odniesieniu do wykorzystania surowych zbóż w paszach (głównie w Chinach, UE, Meksyku i Federacji Rosyjskiej), co z nawiązką rekompensuje znaczną korektę w dół dotyczącą niespożywczego wykorzystania pszenicy (głównie w UE i Federacja Rosyjska).

Globalne wykorzystanie pszenicy w sezonie 2017/2018 ma wynieść około 734 mln ton, o mniej niż 6 mln ton niż przewidywano w grudniu i tylko 1,5 mln ton (0,2 proc.) powyżej szacowanego poziomu w sezonie 2016/2017. Oczekuje się jednak, że spożycie pszenicy nadal będzie wzrastać o 1,1 proc., do prawie 504 mln ton.

 Natomiast prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2017/2018 została podniesiona do 1,365 mln ton, czyli o 8,5 mln ton więcej niż oczekiwano w grudniu. Prognozę podwyższono głównie w wyniku rewizji w górę wykorzystania paszowego kukurydzy i jęczmienia. Na tym poziomie światowe zużycie zbóż paszowych wyniesie około 28 mln ton (2,1 proc.) powyżej szacowanego poziomu w sezonie 2016/2017.