W ostatnim raporcie FAO prognozuje światowy poziom wykorzystania zbóż na 591 mln, czyli o 0,9 proc. więcej niż w sezonie 2016/17. Korekta prognozy w górę oznacza większe o 23 mln t wykorzystanie zbóż niż w sezonie 2016/17. Wskazuje także na 7,5 mln t większe zużycie względem prognozy z lipca.

Duże dostawy pszenicy stymulują konsumpcję żywności i jednocześnie kompensują przewidywany spadek wykorzystania pszenicy na pasze dla zwierząt. Dlatego prognoza FAO przewiduje, że wykorzystanie pszenicy w 2017/18 osiągnie rekordowy poziom z sezonu 2016/17.

Zakłada nawet, że całkowite wykorzystanie ziarna zbóż w latach 2017/18 będzie wyższe o 17,6 mln t. czyli o 1,3 proc. względem sezonu wcześniejszego. Przede wszystkim ma to być spowodowane 2,6 proc. wzrostem (15 mln t) zużyciu kukurydzy ocenianym na 592 mln t.

Światowy handel zbożem w latach 2017/18 (lipiec/czerwiec) zmierza do 5,4-proc. rocznej ekspansji. Prognoza sprzedaży kukurydzy jest o ponad 4 mln t większa od lipcowej i odzwierciedla wyższy oczekiwany przywóz kukurydzy przez Chiny, UE, Islamską Republikę Iranu i Meksyku. Handel kukurydzą prawdopodobnie osiągnie najwyższy jak dotychczas poziom 144 mln t.

Prognoza FAO dotycząca międzynarodowego handlu pszenicą w 2017/18 (lipiec/czerwiec) wzrosła od lipca o prawie 3 mln t. Wpływ na to ma zwiększony import w Brazylii i Indiach. Światowy handel pszenicy praktycznie nie zmienił się od rekordowego poziomu z poprzedniego sezonu i prognozowany jest na ok 175 mln t.