Na tym poziomie wskaźnik wyniósł 0,7 procent powyżej wartości odpowiedniego miesiąca zeszłego roku. Podobnie jak w lutym, wzrost w marcu w ujęciu miesięcznym wynikał przede wszystkim z wyższych międzynarodowych cen zbóż i przetworów mlecznych; mając na uwadze, że ceny cukru i olejów roślinnych spadły, a ceny mięsa nieznacznie wzrosły.

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w marcu średnio 165,6 punktu, 2,7 procent (4,3 punktu) więcej niż w lutym i aż 12,1 procent powyżej jego wartości w marcu 2017 r. Wskaźnik w ostatnich miesiącach stale rośnie, odzwierciedlając wyższe ceny na rynkach międzynarodowych na prawie wszystkie zboża. W ostatnich tygodniach obawy o pogodę, a w szczególności przedłużająca się susza w USA i zimno oraz wilgoć w niektórych częściach Europy, podniosły ceny pszenicy. Jednak wzrost cen kukurydzy okazał się jeszcze bardziej wyraźny, czemu sprzyjały pogarszające się perspektywy uprawy, zwłaszcza w Argentynie, a także utrzymujący się silny popyt na świecie.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w marcu średnio 156,8 punktu, nieznacznie malejąc od lutego. Niewielkie spadki cen oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego zostały w dużym stopniu skompensowane wyższymi cenami oleju palmowego - najczęściej sprzedawanego oleju roślinnego na świecie. Pomimo oczekiwanych sezonowych wzrostów produkcji, ceny oleju palmowego uległy wzrostowi w marcu dzięki silnemu popytowi. Perspektywa wznowienia przez UE przywozu biodiesla z olejów palmowych z Indonezji i ponownego wzrostu cen ropy naftowej również wsparła ceny oleju palmowego.

Wskaźnik cen przetworów mleczarskich FAO wynosił w marcu średnio 197,4 punktu, co stanowi wzrost o 6,2 punktu (3,3 procent) od lutego i nieco powyżej poziomu w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ciągu miesiąca notowania międzynarodowych cen masła, mleka pełnego w proszku i sera wzrosły, a ceny mleka odtłuszczonego spadły. Niższa od przewidywanej produkcja mleka w Nowej Zelandii i utrzymujący się silny globalny popyt importowy doprowadziły do ​​wzrostu cen masła, sera i mleka pełnego w proszku, a ciągła presja ze strony globalnych zapasów i wyższa produkcja przyczyniły się do obniżenia cen mleka odtłuszczonego w proszku.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w marcu średnio 169,8 punktów i był niemal bez zmian od lutego. Na tym poziomie wskaźnik jest o 3 procent wyższy niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku, ale nadal prawie o 20 procent poniżej szczytu osiągniętego w sierpniu 2014 r. W różnych kategoriach mięsa, które stanowią wskaźnik, notowania cenowe na mięso owcze wzrosły, mięso wieprzowe nieznacznie wzrosły, na mięso drobiowe pozostało stabilne, a na mięso wołowe spadły. Silny popyt importowy, szczególnie ze strony Chin, umocnił ceny mięsa owczego. Nieco ograniczone dostawy w Europie spowodowały niewielki wzrost cen wieprzowiny, podczas gdy dostawy z Nowej Zelandii, które wzrosną w nadchodzących miesiącach, wpłynęły na wartości mięsa wołowego.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w marcu średnio 186 punktów, o 6,5 punktu (3,4 procent) mniej niż w lutym br. i aż 27,5 procent poniżej poziomu z tego samego miesiąca w zeszłym roku. Ceny cukru nadal spadały z powodu dużej dostępności eksportowej. Słabszy brazylijski real i luźne reguły eksportowe z Indii, były postrzegane, jako czynniki zwiększające dostawy cukru z obu krajów i skutkujące niższymi międzynarodowymi notowaniami cenowymi.