Do 2018 r. zużycie światowe wyniesie 200,5 mln ton i będzie o 25 proc. większe niż w 2008 r. Wzrost zużycia dotyczyć będzie nawozów azotowych, fosforowych i potasowych.

Największy, bo 4,6 proc. roczny wzrost zużycia nawozów azotowych ma nastąpić w Afryce Sub-Saharyjskiej. Jednak wpływ tego regionu na światowe zużycie jest minimalny.

Azja Wschodnia i Południowa ma około 60 procentowy udział w światowym zużyciu nawozów azotowych. Do 2108 r. zapotrzebowanie to powinno wzrosnąć o 3,3 mln ton

Wzrost zapotrzebowania na nawozy azotowe w Ameryce Północnej szacowane jest na 0,5 proc. rocznie, a jego wzrost do 2018 r. powinien wynieść 300 tys. ton.

Wyjątkiem jest Europa Zachodnia, gdzie FAO oczekuje zmniejszenia zużycia nawozów azotowych do 2018 r. o 50 tys. ton.