Nadal jednak wiele z rodzinnych gospodarstw, które stanowią 86 proc. wszystkich przedsiębiorstw rolnych jest małych i przestarzałych.

Według badań fińskiego instytutu zasobów naturalnych (LUKE) w latach 2016 - 2017 r. z produkcji zostało wyeliminowanych około tysiąca gospodarstw rolnych, czyli o 400 więcej niż rok wcześniej.

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Finlandii jest nadal stosunkowo niska i wynosi 47 ha, a głównym problemem fińskiego rolnictwa jest brak następców. Średnia wieku fińskiego właściciela gospodarstwa rolnego wynosi 53 lata, 27 proc. z nich ma jednak ponad 60 lat, a właścicieli młodszych niż 35 lat jest tylko 9 proc.