Obroty wyniosły 19,23 mld dolarów nowozelandzkich (dolar australijski = 2,6338 zł, NBP 2017-09-29) a zysk po opodatkowaniu 745 mln dolarów nowozelandzkich, czyli o 10,7 proc. mniej niż w sezonie 2015/2016. Przyczyną spadku zysku były wyższe ceny za mleko płacone producentom.

W sezonie trwającym od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Fonterra płaciła za kilogram suchej masy mlecznej 6,25 dolara nowozelandzkich, czyli o 2,22 dolara nowozelandzkich więcej niż rok wcześniej. Cena zawierała również 0,40 dolara nowozelandzkiego dywidendy.

W trwającym sezonie 2017/2018 przewidywana jest kolejna podwyżka dla producentów mleka. Producenci otrzymają 7,20-7,30 dolara nowozelandzkiego za kilogram suchej masy mlecznej (wraz z dywidendą).

W sezonie 2017/2018 oczekiwana jest produkcja 1,575 mln kg substancji stałych z mleka, czyli o 3 proc. więcej niż w sezonie 2016/2017.