33 proc. ankietowanych rolników oceniło sytuację ekonomiczną swojej firmy, jako „złą”. W marcu tylko 29 proc. doszło do tego wniosku. Obecnie tylko 22 proc. oceniło swoją sytuację, jako „dobrą” w porównaniu z 29 proc. w marcowym badaniu. Większość ankietowanych oceniła obecną sytuację gospodarczą w dużej mierze za neutralną – 45 proc. i uznało za „akceptowalną”.

Nie lepiej oceniano perspektywy na najbliższe 2-3 lata. Według badania 37 proc. respondentów spodziewało się pogorszenia, a tylko 17 proc. poprawy. Niewielka większość, bo 38 proc., nie spodziewała się, że ich sytuacja ekonomiczna zmieni się w średnim okresie.

Większość rolników również nie widzi zmian w najbliższej przyszłości. 57 proc. zakładało, że ich sytuacja gospodarcza ustabilizuje się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Według sondażu 35 proc. przygotowuje się do pogorszenia, a tylko 6 proc. jest optymistami.

Patrząc na poprzedni kwartał, 39 proc. ankietowanych rolników zgłosiło istotne trudności, podczas gdy 35 proc. zgłosiło mniej istotne problemy. 26 proc. nie musiało stawić czoła żadnym szczególnym wyzwaniom.

Wśród istotnych trudności znalazły się przede wszystkim te związane z klimatem, a następnie ceny i koszty produkcji. Również przeszkadzały rolnikom opłaty oraz wymogi środowiskowe i higieniczne. Pojawiały się też skargi na spadek dopłat i wysokie koszty pracy.