W marcu 28 proc. ankietowanych rolników widziało swoje gospodarstwa w dobrej kondycji, a w październiku 2018 r. było ich 24 proc. Prawie 30 proc. uznało swoją sytuację za złą w marcu br., a 43 proc. uznało sytuację gospodarczą za „akceptowalną”. Ostatnio, tak duża część rolników patrzyła tak optymistycznie w przyszłość w czerwcu 2012 r.

Prawie jedna czwarta uczestników barometru spodziewa się poprawy swojej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat; a w październiku było ich tylko 18 proc. Według aktualnego badania 29 proc. z nich oczekuje  spadku koniunktury, a ponad 40 proc. nie oczekuje żadnych jej zmian.

Najbliższa przyszłości jest oceniana bardziej pesymistycznie. Przez następne trzy miesiące bieżącego roku 70 proc. ankietowanych przewiduje stabilną sytuację gospodarczą, 15 proc. oczekuje jej pogorszenia się, a kolejne spodziewa się 13 proc. poprawy.

Oczekiwanie dobrych perspektyw na przyszłość jest również widoczne w planowaniu zatrudnienia pracowników. Na przykład 6 proc. respondentów chce w ciągu najbliższych trzech miesięcy na stałe zatrudnić pracownika, a 17 proc. chce zatrudnić pracowników sezonowych.

Większość stałych pracowników jest poszukiwana przez rolników działającymi w sektorach produkcji trzody chlewnej i drobiu. Pracownicy tymczasowych poszukiwani są przede wszystkim do pracy przy uprawie winorośli i owoców w sadach są na szczycie, a także przy uprawie warzyw.