Pakiet powinien obejmować ulgi podatkowe, odroczenia w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne, jak również specjalne środki oraz rabaty w płatnościach podatków od nieruchomości.

Powołany ma zostać także w państwowym banku inwestycyjnym (BPI) fundusz gwarancyjny, który ma ułatwić rolnikom spłaty pożyczek.

Dotychczas nie pojawiła się informacja o wysokości środków na pomoc dla rolników. Minister zamierza określić ich wysokość do końca września wcześniej zapoznając się ze skalą spadku produkcji i jakości. Pakiet pomocowy ma zostać przedstawiony na początku października.