Średnia cena ziemi na obszarach gdzie prowadzono przede wszystkim produkcję roślinną wzrosła średnio do 6810 euro za hektar. Niższa była średnia cena ziemi w rejonach gdzie preferowana była produkcja bydła. Wynosiła ona 4390 euro za hektar.

W tym samym czasie wzrosły też średnie opłaty za dzierżawę ziemi rolniczej o 4 proc. do 4410 euro za hektar.

W 2014 r. w obrocie ziemią zarejestrowano 81 tys. transakcji, czyli o 2 proc. więcej niż w 2013 r. Właściciela zmieniło 338 tys. hektarów o wartości 4 mld euro. Wartość ziemi, która zmieniła właściciela w 2014 r. była o 4 proc. większa niż w 2103 r.