Według ankiety przeprowadzonej przez agencję ds. rozwoju i promocji rolnictwa ekologicznego (Agence Bio), 88 proc. respondentów w 2018 r. roku spożywało żywność wyprodukowaną ekologicznie, a w 2017 roku było ich jeszcze 92 proc. W tym samym okresie odsetek osób kupujących codziennie żywność ekologiczną spadł z 16 do 12 proc..

Najważniejszą przeszkodą w kupowaniu produktów ekologicznych jest nadal ich koszt. Według agencji, 84 proc. osób wskazało wyższy poziom cen, jako główny argument przeciwko decyzji w sprawie zakupu żywności ekologicznej. Wątpliwości dotyczące produkcji całkowicie ekologicznej żywności miało 62 proc. respondentów. Dla 37 proc. nabycie ekologicznej  żywności nie było częścią zwykłych nawyków.

 Od spożycia żywności organicznej 69 proc. ankietowanych oczekiwało pozytywnego wpływu na własne zdrowie. Około 58 proc. deklarowało, jakość i smak, jako motywację do zakupu, a 56 proc. pragnęło przyczynić się do zachowania środowiska naturalnego w dobrym stanie. Zaledwie połowa uczestników ankiety chciała promować dobrostan zwierząt.

Według Agence Bio, preferencje dotyczące żywności ekologicznej prawie się nie zmieniły od 2015 roku. W 2018 r. ekologiczne owoce i warzywa. kupiło 78 proc. respondentów W przypadku mleka i przetworów mlecznych stosunek też był prawie stały i wynosił 71 proc. Podczas gdy jaja ekologiczne zostały kupowane przez 65 proc., to mięso produkowane ekologicznie mało znacznie mniej zwolenników. Tylko 40 proc. respondentów stwierdziło, że kupowało czerwone lub białe mięso pochodzące z gospodarstwa ekologicznego.