Według ostatnich analiz służby statystycznej francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste), ceny dóbr pośrednich w maju były średnio o 30,1 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

W kwietniu inflacja wyniosła 29,4 proc., w marcu było to 28,5 proc.. Wzrost cen nawozów nadal jest rekordowy – w maju 2022 r. były o 108,3 proc. wyższe niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Tak jak poprzednio, przypisuje się to głównie skutkom wojny ukraińskiej; zauważalne są również konsekwencje dla sprzedaży. Według wstępnych danych Agreste, w maju dostawy nawozów azotowych spadły o 8,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Według statystyków wzrost cen prostych nawozów azotowych ustał w maju po raz pierwszy od września 2020 r.; jednak poziom ten był o 148,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. 

Inflacja cen energii i smarów została nieco ograniczona. Tutaj inflacja roczna spadła z 68 proc. w kwietniu do 47,2 proc. w maju.

W przypadku pasz dla zwierząt nie widać odwrócenia trendu: według statystyków poziom cen w maju był o 3,9 proc. wyższy niż w kwietniu Poziom Ceny w tym samym miesiącu ubiegłego roku zostały przekroczone o 26,9 proc.