Korekta w górę tegorocznej produkcji pszenicy miękkiej we Francji wskazuje na 28,1 mln t. Ze względu na korzystny stosunek jakości do ceny w porównaniu z kukurydzą podwyższono przewidywane zużycie pszenicy zwyczajnej na cele paszowe, o 100 tys. t w odniesieniu do poprzedniego raportu, do 5,4 mln t.

Prognoza eksportu francuskiej pszenicy do krajów unijnych została zrewidowana w dół o 100 tys. t do 6,3 mln t i dotyczy to zwłaszcza Holandii oraz w nieco mniejszym stopniu Niemiec. Przewidywana sprzedaż na rynki krajów trzecich pozostawiono w poprzedniej wysokości, tj. 4,7 mln t. Bilans pszenicy we Francji jest zrównoważony, z zapasami na koniec sezonu prognozowanymi na 2,5 mln t.

W przypadku jęczmienia tegoroczne zbiory zostały oszacowane na 10 mln t. Przewidywane zużycie na cele paszowe zostało utrzymane w wysokości 1,3 mln t. Obniżono natomiast spodziewany eksport francuskiego jęczmienia do pozostałych krajów Unii o 150 tys. t do 2,8 mln t, głównie do Holandii i Niemiec. Ze względu na wstrzymanie zakupów ze strony Chin zrewidowano w dół eksport do krajów trzecich o 200 tys. t do 1,4 mln t. Prognozowane zapasy końcowe jęczmienia wynoszą obecnie 2,2 mln t, informuje FAMMU/FAPA za FranceAgriMer

Szacunki zbiorów kukurydzy we Francji zostały skorygowane w dół do 11,8 mln t. Obniżono także przewidywane zużycie na cele paszowe o 100 tys. t do 2,3 mln t, na korzyść pszenicy paszowej. Prognozy francuskiego eksportu kukurydzy zostały utrzymane w poprzedniej wysokości, tj. 4,8 mln t na rynki pozostałych krajów członkowskich oraz 250 tys. t do krajów spoza Unii. Zapasy końcowe kukurydzy we Francji są obecnie prognozowane na 2 mln t, czyli w tej samej wysokości co w październikowym raporcie.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych