Jak niedawno ogłosiło Stowarzyszenie Spółdzielczych Funduszy Ubezpieczeń Rolnych (Groupama), firmy stowarzyszone sporządziły

ponad 16 tys. raportów o szkodach związanych z suszą. Obejmują one prawie 300 tys. ha lub 11 proc. obszaru objętego ubezpieczeniami.

Według Groupamy, szczególnie północna, wschodnia i część centralnej Francji zostały dotknięte suszą. Najbardziej poszkodowane są plantacje kukurydzy, ziemniaków i buraków cukrowych.

 Nadmierne opady wiosną spowodowały słaby rozwój systemu korzeniowego, zaostrzając skutki letniej suszy. Według stowarzyszenia, najpoważniejsze szkody spowodował jednak grad. Szacunki start związanych z pogodą w 2018 r. we Francji wskazują na straty w wysokości od 75 do 80 mln euro, przy czym straty związane z suszą szacuje się na 35 do 40 mln euro.

Susza we Francji trwa nadal. Według danych francuskiego ministerstwa rolnictwa, opady we wrześniu były o 71 proc. niższe od normalnych. Szczególnie dotknięty był południowy wschód kraju, w którym spadło zaledwie 13 proc. przeciętnych opadów. Wilgotność gleby w całym kraju jest poniżej zwykłych wartości. Średnia temperatura we wrześniu wynosiła 19,3 ° C w zeszłym miesiącu, czyli o 1,7 ° C więcej niż średnia długoterminowa. Według służby meteorologicznej Météo France, pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku było najcieplejsze od 1900 roku.