W porównaniu z 2014 r. wzrosła ona o 23 proc. Łącznie powierzchnia gospodarstw ekologicznych we Francji stanowiła w ub.r. 5,1 proc. całkowitej powierzchni wszystkich gospodarstw rolnych.

Liczba rolników produkujących żywność ekologiczną we Francji w 2015 r. wzrosła o 9 proc do 28 884.

W 2016 r. oczekiwany jest wzrost powierzchni gospodarstw ekologicznych o około 8 proc., a w 2017 r. nawet o 20 proc.

Wartość obrotu żywnością ekologiczną we Francji w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. wzrosła do 5,5 mld euro, czyli o 10 proc.